Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2006

JO 42 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2006. Kronor per hushåll

3. Household income after transfers in 2006. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfe­reringar

Transfereringar

 

Hushålls­inkomst efter transfereringar

 

Skattefria positiva trans­fereringar

Skatter och allmän pen­sionsavgift

Övriga nega­tiva trans­fereringar

Hela riket

377 153

11 635

115 158

1 342

 

272 288

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

370 653

11 787

116 654

1 366

 

264 420

RO 2

383 707

11 675

113 027

1 292

 

281 063

RO 3

377 539

11 149

116 603

1 404

 

270 681

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1-5,0

385 787

11 318

119 971

1 729

 

275 406

5,1-10,0

377 528

11 088

116 337

1 507

 

270 773

10,1-20,0

364 099

10 338

110 830

1 173

 

262 433

20,1-30,0

364 899

10 515

109 416

1 058

 

264 939

30,1-50,0

365 547

11 343

108 664

1 042

 

267 184

50,1-100,0

382 410

13 773

114 646

1 255

 

280 282

100,1-200,0

412 515

15 618

128 417

1 345

 

298 372

200,1-

429 044

16 250

141 962

1 647

 

301 684

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

380 696

10 649

119 700

1 236

 

270 409

Trädgårdsväxter

383 131

12 299

120 244

1 444

 

273 743

Jordbruks- och trädgårdsväxter

370 238

14 650

114 773

1 510

 

268 605

Mjölkkor

370 709

13 449

105 759

880

 

277 519

Köttdjur

375 746

12 190

106 956

1 083

 

279 897

Nötkreatur, blandat

344 304

13 484

102 174

1 196

 

254 419

Andra husdjur

383 769

14 014

118 186

1 684

 

277 913

Blandad husdjursskötsel

351 700

13 798

105 847

1 379

 

258 272

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

358 863

12 477

108 885

1 127

 

261 328

- mest husdjur

360 190

12 871

110 823

1 528

 

260 711

Småbruk

383 134

10 690

120 242

1 623

 

271 958

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

344 491

21 944

106 558

2 962

 

256 916

40-49 år

401 460

23 704

123 756

2 501

 

298 906

50-64 år

415 953

7 631

128 419

906

 

294 259

65- år

301 859

1 576

87 768

83

 

215 584