Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2006

JO 42 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst före transfereringar 2006. Kronor per hushåll

4. Household income before transfers in 2006. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst av tjänst

Nettoföränd­ring av expansionsmedel

Nettoinkomst av närings­verksamhet

Allmänna avdrag

Netto-inkomst av kapital

Totalt

Hela riket

290 294

1 401

56 598

4 488

33 349

377 153

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

275 513

801

65 717

4 666

33 289

370 653

RO 2

297 266

2 313

52 404

4 392

36 116

383 707

RO 3

310 751

680

43 712

4 274

26 671

377 539

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1-5,0

359 155

639

14 723

5 166

16 436

385 787

5,1-10,0

340 196

934

19 411

4 895

21 882

377 528

10,1-20,0

308 057

1 394

29 609

4 305

29 343

364 099

20,1-30,0

275 919

1 420

53 341

4 031

38 251

364 899

30,1- 50,0

240 013

1 648

82 347

3 838

45 377

365 547

50,1-100,0

202 334

1 880

132 178

4 059

50 077

382 410

100,1-200,0

191 333

3 891

161 362

4 554

60 483

412 515

200,1--

190 672

1 510

172 941

4 914

68 835

429 044

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

292 530

1 119

53 331

4 591

38 307

380 696

Trädgårdsväxter

254 950

4 830

85 603

3 865

41 614

383 131

Jordbruks- och trädgårdsväxter

228 443

317

101 487

4 024

44 015

370 238

Mjölkkor

148 771

2 890

169 844

3 291

52 494

370 709

Köttdjur

272 868

2 800

61 309

3 895

42 665

375 746

Nötkreatur, blandat

160 088

-1 050

143 834

2 881

44 312

344 304

Andra husdjur

320 531

1 104

43 094

4 926

23 966

383 769

Blandad husdjursskötsel

263 108

2 302

55 724

4 072

34 639

351 700

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

254 651

-178

70 849

4 567

38 108

358 863

- mest husdjur

256 762

136

69 576

4 134

37 849

360 190

Småbruk

352 437

802

16 122

5 146

18 920

383 134

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

281 337

3 031

58 400

5 605

7 328

344 491

40-49 år

308 294

2 313

74 142

5 318

22 029

401 460

50-64 år

312 790

835

69 665

5 556

38 219

415 953

65- år

236 429

569

14 104

993

51 750

301 859