Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2006

JO 42 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2006

5. Number of farmers and spouses, household members and households 2006

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Hela riket

52 437

67 890

 

177 514

72 397

 

2,45

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

22 116

28 938

 

75 529

30 664

 

2,46

RO 2

21 666

27 825

 

73 050

29 699

 

2,46

RO 3

8 655

11 127

 

28 935

12 034

 

2,40

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1-5,0

10 336

12 426

 

32 719

13 776

 

2,38

5,1-10,0

9 897

12 451

 

32 168

13 606

 

2,36

10,1-20,0

9 761

12 966

 

32 258

13 868

 

2,33

20,1-30,0

5 194

7 107

 

17 779

7 450

 

2,39

30,1- 50,0

6 219

8 466

 

21 795

8 792

 

2,48

50,1-100,0

6 902

9 218

 

25 466

9 495

 

2,68

100,1-200,0

3 158

4 063

 

11 835

4 163

 

2,84

200,1--

760

943

 

2 852

971

 

2,94

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

12 222

16 585

 

41 476

17 370

 

2,39

Trädgårdsväxter

391

511

 

1 336

529

 

2,53

Jordbruks- och trädgårdsväxter

474

594

 

1 666

629

 

2,65

Mjölkkor

5 476

7 326

 

20 457

7 604

 

2,69

Köttdjur

7 802

10 550

 

27 569

11 037

 

2,50

Nötkreatur, blandat

445

635

 

1 695

649

 

2,61

Andra husdjur

2 380

2 744

 

7 860

2 963

 

2,65

Blandad husdjursskötsel

1 370

1 664

 

4 707

1 788

 

2,63

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

1 443

1 891

 

5 058

1 987

 

2,55

- mest husdjur

2 547

3 277

 

8 888

3 434

 

2,59

Småbruk

17 887

22 113

 

56 802

24 407

 

2,33

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

5 584

7 600

 

24 300

8 112

 

3,00

40-49 år

12 272

15 571

 

54 307

16 634

 

3,26

50-64 år

22 395

28 579

 

68 746

30 095

 

2,28

65- år

11 527

14 891

 

27 006

16 121

 

1,68


5. Forts

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlem­mar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 153

1 487

 

3 860

1 620

 

2,38

Uppsala

1 815

2 350

 

6 191

2 485

 

2,49

Södermanlands

1 432

1 830

 

4 761

1 958

 

2,43

Östergötlands

2 436

3 151

 

8 295

3 331

 

2,49

Jönköpings

3 047

3 807

 

10 587

4 009

 

2,64

Kronobergs

1 875

2 472

 

6 408

2 605

 

2,46

Kalmar

2 491

3 225

 

8 502

3 419

 

2,49

Gotlands

1 116

1 479

 

4 030

1 581

 

2,55

Blekinge

966

1 325

 

3 374

1 384

 

2,44

Skåne

6 136

7 941

 

20 907

8 433

 

2,48

Hallands

2 487

3 225

 

8 513

3 404

 

2,50

Västra Götalands

10 782

14 081

 

36 470

14 998

 

2,43

Värmlands

3 014

3 910

 

10 029

4 231

 

2,37

Örebro

1 833

2 364

 

6 070

2 514

 

2,41

Västmanlands

1 600

2 081

 

5 374

2 203

 

2,44

Dalarnas

1 747

2 192

 

5 751

2 386

 

2,41

Gävleborgs

2 040

2 647

 

6 845

2 856

 

2,40

Västernorrlands

1 897

2 375

 

6 152

2 584

 

2,38

Jämtlands

1 408

1 842

 

4 813

2 002

 

2,40

Västerbottens

2 092

2 660

 

7 009

2 858

 

2,45

Norrbottens

1 070

1 446

 

3 573

1 536

 

2,33

Hela riket

52 437

67 890

 

177 514

72 397

 

2,45