Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2006

JO 42 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2006. Kronor per hushåll

6. Assessed incomes from business and employment etc. in 2006. SEK per household

Redovisningsgrupp

Närings­verksamhet

Tjänst

Därav pension m.m.

Samman­räknad förvärvs­inkomst

Taxerad förvärvs­inkomst

Beskatt­ningsbar förvärvs­inkomst

Hela riket

60 349

290 294

54 954

350 643

346 154

306 324

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

71 117

275 513

51 872

346 629

341 963

302 795

RO 2

54 656

297 266

55 795

351 922

347 531

307 977

RO 3

46 960

310 751

60 732

357 711

353 436

311 237

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1-5,0

19 572

359 155

71 085

378 727

373 561

335 401

5,1-10,0

23 354

340 196

66 578

363 550

358 655

320 306

10,1-20,0

32 927

308 057

62 002

340 984

336 679

298 065

20,1-30,0

55 502

275 919

51 551

331 420

327 389

287 211

30,1- 50,0

84 875

240 013

43 024

324 888

321 050

279 744

50,1-100,0

134 700

202 334

32 032

337 034

332 975

290 146

100,1-200,0

168 643

191 333

28 936

359 976

355 422

312 138

200,1--

183 203

190 672

28 198

373 875

368 961

327 002

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

58 241

292 530

56 067

350 771

346 180

307 288

Trädgårdsväxter

89 263

254 950

51 443

344 214

340 349

300 554

Jordbruks- och trädgårdsväxter

104 228

228 443

42 506

332 671

328 647

288 471

Mjölkkor

171 126

148 771

24 608

319 898

316 607

271 975

Köttdjur

61 162

272 868

46 484

334 029

330 134

289 292

Nötkreatur, blandat

147 836

160 088

31 273

307 924

305 043

261 934

Andra husdjur

50 257

320 531

52 776

370 788

365 862

324 863

Blandad husdjursskötsel

60 210

263 108

45 639

323 318

319 246

278 242

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

73 431

254 651

45 280

328 082

323 515

282 504

- mest husdjur

76 257

256 762

46 618

333 019

328 886

286 917

Småbruk

20 817

352 437

71 380

373 253

368 107

330 284

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

64 363

281 337

1 818

345 700

340 095

306 774

40-49 år

79 068

308 294

3 856

387 361

382 043

342 342

50-64 år

73 383

312 790

24 823

386 173

380 618

339 885

65- år

15 352

236 429

194 285

251 781

250 788

208 837