Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2006

JO 42 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2006 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per hushåll

7. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2006 distributed on women and men. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

 

Näringsverksamhet

 

Tjänst

 

Sammanräknad förvärvsinkomst

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

15 873

51 327

 

162 654

161 508

 

178 527

212 836

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

18 284

60 565

 

160 141

147 601

 

178 425

208 166

RO 2

13 616

46 867

 

162 719

167 806

 

176 335

214 673

RO 3

15 362

38 456

 

168 912

181 929

 

184 273

220 385

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1-5,0

5 840

16 478

 

181 665

229 729

 

187 505

246 207

5,1-10,0

6 710

19 813

 

174 379

213 513

 

181 089

233 326

10,1-20,0

7 980

28 836

 

165 941

183 419

 

173 921

212 255

20,1-30,0

13 103

47 752

 

159 481

149 937

 

172 584

197 689

30,1- 50,0

21 777

71 261

 

148 953

114 168

 

170 730

185 429

50,1-100,0

35 897

110 245

 

140 044

75 626

 

175 941

185 871

100,1-200,0

43 517

137 025

 

139 853

58 542

 

183 370

195 567

200,1--

49 752

146 751

 

137 743

53 064

 

187 496

199 815

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

11 639

51 593

 

169 275

160 358

 

180 914

211 951

Trädgårdsväxter

28 349

69 744

 

145 696

130 711

 

174 045

200 455

Jordbruks- och trädgårdsväxter

27 824

87 207

 

140 754

106 119

 

168 578

193 326

Mjölkkor

55 059

134 742

 

109 726

40 247

 

164 784

174 990

Köttdjur

14 572

52 501

 

155 957

145 391

 

170 530

197 892

Nötkreatur, blandat

41 783

120 413

 

123 169

44 957

 

164 952

165 371

Andra husdjur

14 025

41 619

 

167 667

175 275

 

181 693

216 894

Blandad husdjursskötsel

19 464

48 151

 

146 514

139 092

 

165 978

187 243

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

15 484

64 291

 

159 812

121 725

 

175 296

186 016

- mest husdjur

18 247

64 877

 

155 751

122 877

 

173 998

187 753

Småbruk

5 767

17 886

 

180 969

224 886

 

186 736

242 773

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

30-39 år

14 330

58 170

 

160 427

181 114

 

174 757

239 284

40-49 år

18 861

69 204

 

173 505

168 882

 

192 366

238 086

50-64 år

19 679

60 547

 

175 893

156 795

 

195 572

217 342

65- år

6 427

11 441

 

127 569

152 806

 

133 997

164 246