Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 0901

Jordbrukarhushållens inkomster 2007
Incomes of agricultural households 2007
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2007

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2007 med 21 200 kr eller 8 % till 293 500 kr. Föregående år var ökningen 5 %. Ökningen under 2007 är störst vid växtodlingsföretag och mjölkföretag - övriga driftsinriktningar med husdjur har haft en mer begränsad ökning. Hushållsinkomsten definieras som inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transferingar dragits ifrån.

Hushållsinkomster efter transfereringar

 

År

 

Förändring

 

2007 kronor

 

2006-

2007 

05-06 

04-

05 

03-

04 

 

 

 

Kronor   %

%

%

%

Hela riket

293 500

 

21 200

8

5

8

5

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

20,1– 30,0

279 400

 

14 500

5

7

9

6

30,1– 50,0

288 000

 

20 800

8

5

10

4

50,1–100,0

317 500

 

37 200

13

2

8

5

100,1–200,0

351 700

 

53 500

18

1

7

6

200,1–

398 600

 

96 900

32

-2

1

9

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

304 900

 

34 500

13

6

3

5

Mjölkkor

305 700

 

28 200

10

4

12

6

Köttdjur

287 500

 

7 600

3

3

18

3

Andra husdjur

288 100

 

10 200

4

5

8

9

 

Skillnader i hushållsinkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2007 högst i Jönköpings län med 322 800 kr följt av Kronobergs och Västmanlands län med 317 900 kr respektive 304 000 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Jönköpings län låg 10 % och för de övriga två länen 8 % respektive 4 % över riksgenomsnittet, som var 293 500 kr. Lägst var hushållsinkomsten efter transfereringar i Gotlands län med 249 700 kr, vilket var 15 % under riksgenomsnittet. Därefter följde Hallands, Jämtlands och Gävleborgs län som låg  7 %, 5 %
respektive 5 % under riksgenomsnittet.

Den högsta genomsnittliga ökningen av hushållsinkomsten efter transfereringar år 2007 uppvisade Stockholms län (40 700 kr), Uppsala län (34 800 kr). I två län har hushållsinkomsten efter transferingar minskat, dessa är Kronobergs län (-18 800 kr) och Hallands län (-2 400 kr).