Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2007

JO 42 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 2004–2007 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1. Specified household incomes after transfers 20042007. SEK per household

Rad

 

År

 

Förändring (%)

 

 

 

2007

2006

2005

2004

 

06-

07

05-

06

04-

05

03-04

Inkomst av tjänst

1

 

301 800

290 300

283 300

265 900

 

4

2

7

3

Allmänna avdrag

2

 

4 600

4 500

4 700

4 500

 

2

-4

4

2

Näringsverksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskott

3

 

74 000

69 300

66 000

65 900

 

7

5

0

3

Underskott

4

 

14 700

12 700

13 100

13 400

 

16

-4

-2

-8

Nettoinkomst (3-4)

5

 

59 300

56 600

52 900

52 600

 

5

7

1

6

Nettoförändring av expansionsmedel

6

 

3 500

1 400

1 600

300

 

148

-11

..

..

Kapitalinkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskott

7

 

51 200

44 400

37 100

34 800

 

15

20

7

12

Underskott

8

 

14 000

11 100

11 400

11 700

 

26

-3

-3

-9

Nettoinkomst  (7-8)

9

 

37 300

33 300

25 700

23 100

 

12

30

11

27

   Därav räntefördelning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Positiv

10

 

22 900

21 500

20 700

20 500

 

6

4

1

6

     Negativ

11

 

1 200

1 000

1 200

1 400

 

14

-12

-15

7

     Netto (10-11)

12

 

21 700

20 500

19 500

19 100

 

6

5

2

6

Hushållsinkomst före trans-

fereringar (1-2+5+6+9)

13

 

397 400

377 100

358 800

337 400

 

5

5

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefria positiva

transfereringar

14

 

12 100

11 600

11 400

11 600

 

4

2

-2

-2

Negativa transfereringar

15

 

116 000

116 500

111 900

110 900

 

0

4

1

5

Därav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  allmän pensionsavgift

16

 

20 200

19 400

19 100

18 300

 

4

2

4

2

  skatt på förvärvsinkomster

17

 

107 200

101 700

98 600

93 100

 

5

3

6

4

  skatt på kapitalinkomster

18

 

15 200

13 300

11 100

10 400

 

15

20

7

12

  övriga skatter

19

 

7 000

7 200

7 000

6 600

 

-3

4

6

14

  skattereduktioner

20

 

35 000

26 500

25 200

18 700

 

32

5

35

4

  övriga negativa

  transfereringar

21

 

1 400

1 300

1 300

1 200

 

5

0

8

9

Hushållsinkomst efter transfereringar (13+14-15)

22

 

293 500

272 300

258 300

238 000

 

8

5

8

5