Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2007

JO 42 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Justerad inkomst av näringsverksamhet, inkomst av tjänst, nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2007 för samtaxerad maka/make med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

9. Adjusted business income and income from capital, income from employment and total income 2007 for jointly assessed spouses of the holders distributed by women and men. Average SEK

Redovisningsgrupp

 

Justerad inkomst av näringsverksamhet

 

Inkomst av tjänst

 

Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning

 

Totalt för samtliga inkomstslag

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

19 060

26 181

 

168 081

226 644

 

4 803

3 811

 

191 944

256 636

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

22 947

30 668

 

165 709

231 680

 

5 966

304

 

194 622

262 652

RO 2

16 457

25 803

 

167 990

229 246

 

4 110

5 785

 

188 556

260 834

RO 3

15 132

20 582

 

175 045

214 548

 

3 397

4 966

 

193 574

240 096

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,01–5,0

4 585

13 742

 

184 611

254 511

 

1 626

-1 790

 

190 823

266 463

5,1–10,0

5 811

17 339

 

178 034

243 874

 

2 346

2 707

 

186 191

263 920

10,1–20,0

8 806

26 942

 

173 081

221 809

 

4 522

6 320

 

186 409

255 070

20,1–30,0

13 915

32 814

 

165 154

201 022

 

5 489

12 420

 

184 558

246 256

30,1–50,0

24 179

43 984

 

159 886

176 563

 

7 123

10 360

 

191 189

230 907

50,1–100,0

41 112

70 555

 

151 724

150 139

 

7 268

5 481

 

200 103

226 175

100,1–200,0

53 685

101 628

 

146 519

137 154

 

8 759

7 587

 

208 963

246 368

200,1–

74 393

73 424

 

147 380

152 365

 

7 555

52 408

 

229 328

278 197

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

15 870

29 674

 

174 857

219 786

 

7 703

8 525

 

198 430

257 984

Trädgårdsväxter

36 642

48 715

 

156 287

216 456

 

7 525

4 976

 

200 454

270 147

Jordbruks- och trädgårdsväxter

38 192

1 519

 

143 437

188 350

 

12 442

-10 138

 

194 071

179 731

Mjölkkor

65 058

87 588

 

121 575

122 771

 

6 263

8 181

 

192 896

218 540

Köttdjur

15 484

36 362

 

166 817

194 887

 

4 028

11 314

 

186 329

242 563

Nötkreatur, blandat

57 883

62 458

 

125 333

141 766

 

11 106

16 877

 

194 323

221 101

Andra husdjur

15 950

18 293

 

173 217

237 558

 

2 653

2 164

 

191 819

258 016

Blandad husdjursskötsel

19 456

23 500

 

154 966

212 794

 

1 960

7 046

 

176 383

243 340

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–mest växtodling

26 589

36 396

 

164 436

199 439

 

6 789

3 349

 

197 814

239 184

–mest husdjur

21 722

25 034

 

161 584

212 099

 

5 688

6 098

 

188 995

243 231

Småbruk

5 009

15 933

 

182 961

252 335

 

2 077

-470

 

190 047

267 799

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–29 år

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

30­–39 år

12 310

28 183

 

163 500

258 594

 

-4 592

-9 166

 

171 218

277 610

40–49 år

21 318

33 874

 

179 360

236 894

 

-1 892

-4 848

 

198 786

265 920

50–64 år

23 642

25 794

 

181 438

231 128

 

5 434

7 441

 

210 514

264 363

65– år

11 516

14 369

 

134 978

175 426

 

14 519

20 782

 

161 014

210 578