Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2007

JO 42 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2007 med fördelning på kvinnor och män

10. Number of single respectively jointly assessed holders and number of spouses 2007 distributed by women and men

Redovisningsgrupp

Antal företagare

 

Antal maka/make till företagaren

Ensamstående

 

Samtaxerade

 

Samtaxerade

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

5 043

19 869

 

6 479

40 246

 

40 248

6 477

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

1 921

8 340

 

2 108

17 399

 

17 398

2 109

RO 2

2 133

8 152

 

2 873

16 704

 

16 705

2 872

RO 3

989

3 377

 

1 498

6 143

 

6 145

1 496

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,01–5,0

1 523

3 563

 

1 999

7 197

 

7 201

1 995

5,1–10,0

1 279

3 805

 

1 682

7 095

 

7 097

1 680

10,1–20,0

992

4 072

 

1 284

7 349

 

7 348

1 285

20,1–30,0

388

2 221

 

527

4 038

 

4 038

527

30,1–50,0

371

2 490

 

467

5 099

 

5 097

469

50,1–100,0

346

2 510

 

379

5 899

 

5 898

380

100,1–200,0

114

1 001

 

118

2 862

 

2 862

118

200,1–

30

207

 

23

707

 

707

23

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

886

5 070

 

1 032

9 991

 

9 990

1 033

Trädgårdsväxter

28

149

 

66

364

 

364

66

Jordbruks- och trädgårdsväxter

33

162

 

43

406

 

406

43

Mjölkkor

280

1 949

 

335

4 175

 

4 173

337

Köttdjur

543

3 194

 

909

6 300

 

6 300

909

Nötkreatur, blandat

14

158

 

16

352

 

352

16

Andra husdjur

286

675

 

436

1 839

 

1 840

435

Blandad husdjursskötsel

141

398

 

202

1 019

 

1 018

203

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

–mest växtodling

124

548

 

129

1 290

 

1 290

129

–mest husdjur

180

839

 

217

2 044

 

2 044

217

Småbruk

2 528

6 727

 

3 094

12 466

 

12 471

3 089

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

–29 år

..

..

 

..

..

 

..

..

30–39 år

542

2 315

 

922

3 964

 

3 965

921

40–49 år

1 113

4 330

 

1 773

8 967

 

8 968

1 772

50–64 år

1 740

7 711

 

2 502

17 629

 

17 630

2 501

65– år

1 425

4 732

 

1 175

9 323

 

9 322

1 176