Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2007

JO 42 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2007. Kronor per hushåll

3. Household income before and after transfers in 2007. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfe­reringar

Transfereringar

 

Hushålls­inkomst efter transfereringar

Skattefria positiva trans­fereringar

Skatter och allmän pen­sionsavgift

Övriga nega­tiva trans­fereringar

Hela riket

397 362

12 115

114 558

1 408

 

293 512

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

402 686

12 430

115 738

1 450

 

297 928

RO 2

394 380

11 995

113 888

1 350

 

291 137

RO 3

391 576

11 634

113 295

1 447

 

288 468

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,01­5,0

399 477

11 930

117 795

1 754

 

291 857

5,110,0

385 050

11 249

114 455

1 520

 

280 325

10,120,0

378 894

10 731

109 828

1 286

 

278 511

20,130,0

376 016

11 142

106 588

1 147

 

279 422

30,150,0

385 690

11 717

108 295

1 103

 

288 009

50,1100,0

421 481

14 472

117 185

1 257

 

317 511

100,1200,0

467 788

16 358

130 907

1 490

 

351 749

200,1

538 177

17 356

154 857

2 074

 

398 602

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

415 143

10 898

119 845

1 304

 

304 892

Trädgårdsväxter

419 127

13 281

116 703

1 587

 

314 118

Jordbruks- och trädgårdsväxter

392 103

15 044

116 266

1 490

 

289 391

Mjölkkor

400 745

14 333

108 451

922

 

305 705

Köttdjur

383 948

12 554

107 842

1 158

 

287 501

Nötkreatur, blandat

407 841

13 345

111 058

962

 

309 166

Andra husdjur

388 765

15 053

113 823

1 917

 

288 078

Blandad husdjursskötsel

356 751

14 965

101 498

1 559

 

268 659

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

400 426

14 701

112 963

1 674

 

300 490

- mest husdjur

385 896

13 664

108 449

1 469

 

289 643

Småbruk

394 827

11 014

117 504

1 616

 

286 721

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

..

..

 

..

3039 år

366 815

22 628

105 966

3 317

 

280 160

4049 år

421 524

24 166

120 752

2 594

 

322 344

5064 år

439 501

8 689

126 825

961

 

320 404

65   år

320 431

1 571

93 117

70

 

228 815