Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2007

JO 42 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2007

5. Number of farmers and spouses, household members and households 2007

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Hela riket

51 770

66 592

 

173 479

71 637

 

2,42

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

21 427

27 848

 

72 493

29 768

 

2,44

RO 2

21 711

27 728

 

72 472

29 862

 

2,43

RO 3

8 632

11 016

 

28 514

12 007

 

2,37

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,015,0

10 723

12 755

 

33 643

14 282

 

2,36

5,110,0

10 058

12 580

 

32 096

13 861

 

2,32

10,120,0

9 624

12 706

 

31 518

13 697

 

2,30

20,130,0

4 953

6 786

 

16 913

7 174

 

2,36

30,150,0

5 935

8 058

 

20 627

8 427

 

2,45

50,1100,0

6 623

8 789

 

24 249

9 134

 

2,65

100,1200,0

3 094

3 981

 

11 604

4 095

 

2,83

200,1

760

937

 

2 829

967

 

2,93

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

11 908

16 094

 

39 837

16 979

 

2,35

Trädgårdsväxter

458

579

 

1 506

607

 

2,48

Jordbruks- och trädgårdsväxter

482

611

 

1 700

644

 

2,64

Mjölkkor

4 788

6 461

 

18 141

6 739

 

2,69

Köttdjur

7 752

10 403

 

27 198

10 946

 

2,48

Nötkreatur, blandat

382

526

 

1 414

540

 

2,62

Andra husdjur

2 562

2 949

 

8 441

3 236

 

2,61

Blandad husdjursskötsel

1 361

1 620

 

4 636

1 760

 

2,63

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

mest växtodling

1 543

1 967

 

5 385

2 091

 

2,58

mest husdjur

2 441

3 100

 

8 434

3 280

 

2,57

Småbruk

18 093

22 282

 

56 787

24 815

 

2,29

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

 

..

..

 

..

3039 år

5 429

7 200

 

23 173

7 743

 

2,99

4049 år

11 854

15 069

 

52 332

16 183

 

3,23

5064 år

21 872

27 841

 

67 024

29 582

 

2,27

65   år

11 922

15 231

 

27 779

16 655

 

1,67


 

5. Forts

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlem­mar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 153

1 468

 

3 781

1 616

 

2,34

Uppsala

2 156

2 777

 

7 331

2 979

 

2,46

Södermanlands

1 443

1 814

 

4 736

1 975

 

2,40

Östergötlands

2 421

3 108

 

8 165

3 320

 

2,46

Jönköpings

2 953

3 695

 

10 220

3 925

 

2,60

Kronobergs

1 859

2 403

 

6 300

2 558

 

2,46

Kalmar

2 405

3 131

 

8 131

3 346

 

2,43

Gotlands

1 086

1 443

 

3 901

1 550

 

2,52

Blekinge

958

1 296

 

3 271

1 373

 

2,38

Skåne

5 992

7 718

 

20 264

8 294

 

2,44

Hallands

2 438

3 125

 

8 232

3 330

 

2,47

Västra Götalands

10 682

13 853

 

35 837

14 851

 

2,41

Värmlands

2 978

3 825

 

9 765

4 169

 

2,34

Örebro

1 816

2 317

 

5 915

2 480

 

2,39

Västmanlands

1 233

1 587

 

4 013

1 697

 

2,36

Dalarnas

1 691

2 124

 

5 525

2 320

 

2,38

Gävleborgs

2 002

2 590

 

6 688

2 813

 

2,38

Västernorrlands

1 877

2 336

 

6 035

2 551

 

2,37

Jämtlands

1 428

1 875

 

4 838

2 053

 

2,36

Västerbottens

2 092

2 664

 

6 936

2 881

 

2,41

Norrbottens

1 107

1 443

 

3 595

1 556

 

2,31

Hela riket

51 770

66 592

 

173 479

71 637

 

2,42