Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2007

JO 42 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2007. Kronor per hushåll

6. Assessed incomes from business and employment etc. in 2007. SEK per household

Redovisningsgrupp

Närings-verksamhet

Tjänst

Därav pension m.m.

Samman­räknad förvärvs­inkomst

Taxerad förvärvs­inkomst

Beskatt­ningsbar förvärvs­inkomst

Hela riket

64 308

301 846

58 727

366 154

361 570

322 411

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

78 015

286 694

55 513

364 709

359 991

320 898

RO 2

57 371

308 469

58 811

365 840

361 340

321 870

RO 3

47 576

322 942

66 484

370 518

366 057

327 507

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,015,0

21 293

370 920

75 373

392 212

386 947

349 819

5,110,0

24 318

349 686

71 640

374 004

369 138

331 773

10,120,0

35 766

318 391

65 547

354 156

349 785

311 582

20,130,0

57 468

284 583

55 390

342 051

337 821

298 146

30,150,0

89 517

251 150

45 861

340 666

336 634

295 698

50,1100,0

144 573

215 277

34 261

359 850

355 704

313 273

100,1200,0

188 327

196 502

28 775

384 829

380 187

337 291

200,1

224 817

195 293

26 002

420 110

415 281

372 896

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

66 476

300 899

59 995

367 376

362 790

324 213

Trädgårdsväxter

94 865

267 959

57 319

362 824

357 429

316 950

Jordbruks- och trädgårdsväxter

113 084

233 800

42 231

346 884

342 315

302 284

Mjölkkor

187 295

155 170

24 554

342 465

339 019

295 034

Köttdjur

65 876

281 474

47 040

347 350

343 344

302 933

Nötkreatur, blandat

170 479

166 384

35 108

336 863

333 537

289 426

Andra husdjur

51 592

328 050

54 734

379 642

374 010

334 045

Blandad husdjursskötsel

62 767

274 513

48 030

337 280

332 909

292 158

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

mest växtodling

82 254

275 008

51 220

357 263

352 668

311 489

mest husdjur

82 152

266 667

49 521

348 819

344 219

302 646

Småbruk

22 306

362 289

76 401

384 595

379 565

342 740

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

..

..

..

..

3039 år

69 506

296 427

2 159

365 933

359 795

326 998

4049 år

84 392

320 354

3 960

404 746

399 414

360 180

5064 år

77 540

325 645

25 889

403 185

397 520

357 564

65   år

19 715

246 999

200 598

266 714

265 585

224 454