Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2007

JO 42 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2007 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per hushåll

7. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2007 distributed on women and men. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

 

Näringsverksamhet

 

Tjänst

 

Sammanräknad förvärvsinkomst

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

16 631

55 273

 

169 688

168 841

 

186 319

224 114

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

19 856

67 025

 

167 577

154 118

 

187 432

221 143

RO 2

13 884

49 882

 

169 573

174 661

 

183 457

224 543

RO 3

15 534

39 132

 

175 217

191 412

 

190 751

230 544

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,015,0

6 242

18 192

 

188 966

237 934

 

195 207

256 126

5,110,0

6 572

21 021

 

180 340

221 134

 

186 913

242 156

10,120,0

8 663

31 453

 

172 554

190 216

 

181 217

221 669

20,130,0

13 811

49 719

 

163 306

156 721

 

177 116

206 441

30,150,0

22 402

75 866

 

157 061

119 488

 

179 463

195 354

50,1100,0

37 592

119 975

 

148 726

80 381

 

186 318

200 355

100,1200,0

47 857

154 049

 

144 653

58 006

 

192 510

212 055

200,1

60 757

179 451

 

145 207

49 245

 

205 964

228 696

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

13 355

59 127

 

174 891

165 399

 

188 246

224 526

Trädgårdsväxter

30 955

73 600

 

153 806

137 526

 

184 761

211 126

Jordbruks- och trädgårdsväxter

31 391

93 557

 

142 624

112 555

 

174 015

206 112

Mjölkkor

60 155

148 594

 

116 351

39 906

 

176 506

188 500

Köttdjur

14 772

57 316

 

162 793

147 431

 

177 566

204 747

Nötkreatur, blandat

51 512

134 429

 

123 646

47 327

 

175 159

181 755

Andra husdjur

14 360

43 311

 

174 813

182 681

 

189 172

225 992

Blandad husdjursskötsel

19 400

51 358

 

151 754

146 289

 

171 154

197 648

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

mest växtodling

20 552

69 354

 

165 411

135 165

 

185 963

204 520

mest husdjur

18 204

71 388

 

161 180

127 899

 

179 383

199 287

Småbruk

6 140

19 463

 

187 563

232 413

 

193 703

251 876

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

 

..

..

 

..

 

..

3039 år

14 462

63 825

 

167 515

190 841

 

181 977

254 666

4049 år

20 648

73 843

 

180 290

175 809

 

200 937

249 652

5064 år

20 261

64 806

 

183 648

164 275

 

203 909

229 080

65   år

7 279

15 634

 

135 733

159 570

 

143 011

175 204