Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2007

JO 42 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Justerad inkomst av näringsverksamhet samt inkomst av tjänst 2007 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

8a. Adjusted business income and income from employment 2007 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. Average SEK

Redovisningsgrupp

 

Justerad inkomst av näringsverksamhet

 

Inkomst av tjänst

Ensamstående

 

Samtaxerade

 

Ensamstående

 

Samtaxerade

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

22 054

73 595

 

24 556

85 755

 

183 018

153 105

 

169 293

167 308

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

29 513

88 595

 

27 326

103 313

 

181 850

141 318

 

169 986

150 852

RO 2

18 450

68 606

 

21 815

77 551

 

183 629

155 783

 

168 341

174 490

RO 3

15 338

48 595

 

25 917

58 335

 

183 968

175 750

 

170 144

194 387

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,01–5,0

8 760

19 552

 

6 908

23 991

 

199 755

210 320

 

196 431

247 010

5,1–10,0

10 406

32 023

 

11767

28 713

 

194 060

198 998

 

179 639

227 622

10,1–20,0

15 942

40 672

 

18 509

46 888

 

177 884

168 900

 

165 422

196 502

20,1–30,0

23 886

67 275

 

36 023

74 519

 

167 565

141 004

 

146 010

159 584

30,1–50,0

45 796

104 414

 

51 556

108 600

 

155 836

107 511

 

127 193

120 087

50,1–100,0

65 604

161 807

 

108 230

172 306

 

146 842

77 580

 

103 791

77 078

100,1–200,0

126 957

226 003

 

129 387

227 868

 

141 220

62 720

 

102 708

53 094

200,1–

177 381

306 090

 

103 724

292 931

 

144 456

45 112

 

79 395

47 100

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

30 161

88 494

 

23 732

102 043

 

182 235

155 165

 

168 915

164 969

Trädgårdsväxter

31 439

130 639

 

45 128

106 426

 

167 787

123 555

 

134 194

128 933

Jordbruks- och trädgårdsväxter

40 843

123 770

 

20 170

126 803

 

147 462

103 192

 

131 237

108 263

Mjölkkor

91 856

181 067

 

129 136

207 113

 

95 809

32 763

 

68 447

36 552

Köttdjur

24 299

77 631

 

42 961

87 372

 

160 401

131 299

 

136 336

148 763

Nötkreatur, blandat

102 218

164 698

 

100 848

190 176

 

79 810

42 383

 

124 895

45 253

Andra husdjur

19 385

39 275

 

4 572

55 949

 

193 708

166 508

 

169 155

175 636

Blandad husdjursskötsel

17 941

57 807

 

23 154

70 310

 

148 870

119 886

 

137 579

143 353

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–mest växtodling

16 763

87 520

 

33 442

110 410

 

179 106

121 409

 

161 997

134 582

–mest husdjur

36 094

92 749

 

26 799

104 356

 

168 546

117 133

 

151 256

123 379

Småbruk

9 996

25 555

 

9 708

26 410

 

200 932

208 918

 

195 187

240 155

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–29 år

22 756

89 796

 

21 396

86 924

 

191 930

166 676

 

170 427

189 212

30­–39 år

22 756

89 796

 

21 396

86 924

 

191 930

166 676

 

170 427

189 212

40–49 år

23 742

94 942

 

27 471

109 301

 

185 993

156 587

 

181 412

173 019

50–64 år

24 499

81 359

 

26 452

98 149

 

211 028

149 227

 

180 180

161 372

65– år

19 560

35 478

 

20 273

39 621

 

146 770

147 720

 

128 330

163 585