Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2007

JO 42 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2007 för ensamstående och samtaxerade företagare med fördelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

8b. Adjusted income from capital and total income 2007 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. Average SEK

Redovisningsgrupp

 

Nettoinkomst av kapital exkl.

räntefördelning

 

Totalt för samtliga inkomstslag

Ensamstående

 

Samtaxerade

 

Ensamstående

 

Samtaxerade

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

13 080

14 689

 

2 440

10 388

 

218 151

241 389

 

196 289

263 451

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

15 601

18 843

 

133

11 688

 

226 964

248 756

 

197 445

265 853

RO 2

11 473

9 685

 

3 437

9 763

 

213 552

234 073

 

193 593

261 804

RO 3

11 647

16 513

 

3 772

8 405

 

210 953

240 858

 

199 832

261 128

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,01–5,0

11 028

19 103

 

-831

6 681

 

219 542

248 975

 

202 508

277 683

5,1–10,0

11 721

571

 

3 070

9 135

 

216 188

231 592

 

194 477

265 470

10,1–20,0

16 544

19 387

 

5 082

10 588

 

210 370

228 959

 

189 012

253 978

20,1–30,0

14 452

18 520

 

4 049

10 362

 

205 902

226 800

 

186 081

244 466

30,1–50,0

9 053

13 100

 

5 267

13 054

 

210 685

225 026

 

184 017

241 741

50,1–100,0

18 866

19 361

 

-65

12 529

 

231 312

258 749

 

211 957

261 913

100,1–200,0

15 076

18 386

 

9 514

12 703

 

283 253

307 110

 

241 610

293 664

200,1–

18 287

9 320

 

3 747

12 292

 

340 124

360 522

 

186 867

352 324

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

19 353

17 488

 

4 960

13 443

 

231 749

261 147

 

197 606

280 456

Trädgårdsväxter

6 403

21 670

 

23 863

22 953

 

205 628

275 863

 

203 185

258 312

Jordbruks- och trädgårdsväxter

5 059

19 687

 

1 694

21 967

 

193 364

246 649

 

153 102

257 033

Mjölkkor

14 450

16 661

 

-5 394

8 769

 

202 115

230 492

 

192 190

252 434

Köttdjur

10 327

16 109

 

6 065

8 977

 

195 027

225 039

 

185 362

245 113

Nötkreatur, blandat

11 676

29 656

 

8 692

13 310

 

193 705

236 738

 

234 435

248 739

Andra husdjur

12 754

10 786

 

5 351

7 848

 

225 847

216 568

 

179 078

239 433

Blandad husdjursskötsel

14 415

12 222

 

816

10 560

 

181 226

189 915

 

161 550

224 223

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–mest växtodling

4 407

21 811

 

1 810

10 226

 

200 276

230 740

 

197 249

255 218

–mest husdjur

18 166

13 173

 

-1 799

10 646

 

222 806

223 056

 

176 256

238 381

Småbruk

11 532

10 855

 

922

8 703

 

222 461

245 329

 

205 818

275 267

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–29 år

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

30­–39 år

-781

4 731

 

-7 688

-3 472

 

213 905

261 203

 

184 135

272 663

40–49 år

-1 219

8 415

 

-4 370

1 535

 

208 516

259 944

 

204 513

283 855

50–64 år

16 544

21 200

 

6 047

11 638

 

252 071

251 787

 

212 678

271 159

65– år

28 045

17 163

 

14 466

23 189

 

194 375

200 361

 

163 069

226 395