Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 1001

Jordbrukarhushållens inkomster 2008
Incomes of agricultural households 2008
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något 2008

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2008 med 800 kr eller 0 % till 294 300 kr. Föregående år var ökningen     8 %. Ökningen under 2008 är störst vid växtodlingsföretag och mjölkföretag - övriga driftsinriktningar med husdjur har haft en mer begränsad ökning. Hushållsinkomsten definieras som inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transferingar dragits ifrån.

Hushållsinkomster efter transfereringar

 

År

 

Förändring

 

2008 kronor

 

2007-

2008

06-07

05-06

04-

05

 

 

 

Kronor   %

%

%

%

Hela riket

294 300

 

800

0

8

5

8

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

20,1– 30,0

280 700

 

1 300

0

5

7

9

30,1– 50,0

291 000

 

3 000

1

8

5

10

50,1–100,0

314 700

 

2 800

1

13

2

8

100,1–200,0

333 400

 

18 400

5

18

1

7

200,1–

345 900

 

52 700

13

32

2

1

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

299 500

 

5 400

2

13

6

3

Mjölkkor

315 400

 

9 700

3

10

4

12

Köttdjur

288 800

 

1 300

0

3

3

18

Andra husdjur

287 300

 

800

0

4

5

8

 

Skillnader i hushållsinkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2008 högst i Jönköpings län med 321 700 kr följt av Kronobergs och Västerbottens län med 311 600 kr respektive 306 000 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Jönköpings län låg 9 % och för de övriga två länen 6% respektive 4 % över riksgenomsnittet, som var 294 300 kr. Lägst var hushållsinkomsten efter transfereringar i Gotlands län med 254 200 kr, vilket var 14 % under riksgenomsnittet. Därefter följde Blekinge, Värmlands och Jämtlands län som alla låg 4–6 % under riksgenomsnittet.

Den högsta genomsnittliga ökningen av hushållsinkomsten efter transfereringar år 2008 uppvisade Hallands län (15 400 kr) följt av Kalmar län (11 000 kr). I flera län har hushållsinkomsten efter transferingar minskat, främst Stockholms län (-10 100 kr) och Blekinge län (-10 000 kr).