Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2008

JO 42 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 2005–2008 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1. Specified household incomes after transfers 20052008. SEK per household

Rad

 

År

 

Förändring (%)

 

 

 

2008

2007

2006

2005

 

07-

08

06-

07

05-

06

04-

05

Inkomst av tjänst

1

 

313 800

301 800

290 300

283 300

 

4

4

2

7

Allmänna avdrag

2

 

4 000

4 600

4 500

4 700

 

-12

2

-4

4

Näringsverksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskott

3

 

76 900

74 000

69 300

66 000

 

4

7

5

0

Underskott

4

 

17 700

14 700

12 700

13 100

 

21

16

-4

-2

Nettoinkomst (3-4)

5

 

59 200

59 300

56 600

52 900

 

0

5

7

1

Nettoförändring av expansionsmedel

6

 

1 900

3 500

1 400

1 600

 

-45

148

-11

..

Kapitalinkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskott

7

 

44 400

51 200

44 400

37 100

 

-13

15

20

7

Underskott

8

 

17 200

14 000

11 100

11 400

 

24

26

-3

-3

Nettoinkomst  (7-8)

9

 

27 200

37 300

33 300

25 700

 

-27

12

30

11

   Därav räntefördelning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Positiv

10

 

22 100

22 900

21 500

20 700

 

-3

6

4

1

     Negativ

11

 

1 400

1 200

1 000

1 200

 

20

14

-12

-15

     Netto (10-11)

12

 

20 700

21 700

20 500

19 500

 

-5

6

5

2

Hushållsinkomst före trans-

fereringar (1-2+5+6+9)

13

 

398 100

397 400

377 100

358 800

 

0

5

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefria positiva

transfereringar

14

 

10 800

12 100

11 600

11 400

 

-11

4

2

-2

Negativa transfereringar

15

 

114 600

116 000

116 500

111 900

 

-1

0

4

1

Därav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  allmän pensionsavgift

16

 

20 800

20 200

19 400

19 100

 

3

4

2

4

  skatt på förvärvsinkomster

17

 

112 800

107 200

101 700

98 600

 

5

5

3

6

  skatt på kapitalinkomster

18

 

13 300

15 200

13 300

11 100

 

-13

15

20

7

  övriga skatter

19

 

6 300

7 000

7 200

7 000

 

-10

-3

4

6

  skattereduktioner

20

 

40 100

35 000

26 500

25 200

 

15

32

5

35

  övriga negativa

  transfereringar

21

 

1 400

1 400

1 300

1 300

 

-1

5

0

8

Hushållsinkomst efter transfereringar (13+14-15)

22

 

294 300

293 500

272 300

258 300

 

0

8

5

8