Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2008

JO 42 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Justerad inkomst av näringsverksamhet, inkomst av tjänst, nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2008 för samtaxerad maka/make med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

9. Adjusted business income and income from capital, income from employment and total income 2008 for jointly assessed spouses of the holders distributed by women and men. Average SEK

Redovisningsgrupp

 

Justerad inkomst av näringsverksamhet

 

Inkomst av tjänst

 

Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning

 

Totalt för samt-liga inkomstslag

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

19 596

25 102

 

176 142

234 850

 

1 754

-2 903

 

197 491

257 050

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

23 365

26 395

 

173 271

240 972

 

1 864

-6 950

 

198 501

260 416

RO 2

16 326

24 858

 

176 955

237 747

 

1 809

-1 182

 

195 090

261 423

RO 3

17 552

23 678

 

182 307

220 188

 

1 277

-314

 

201 136

243 552

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,01–5,0

4 455

13 377

 

192 318

263 852

 

-1 735

-6 890

 

195 037

270 338

5,1–10,0

6 081

14 401

 

186 460

252 365

 

-137

-4 979

 

192 404

261 787

10,1–20,0

9 225

27 283

 

181 592

226 607

 

1 890

-907

 

192 707

252 982

20,1–30,0

14 209

31 890

 

172 034

208 669

 

3 213

4 085

 

189 456

244 644

30,1–50,0

23 941

47 018

 

168 925

191 150

 

4 773

2 494

 

197 639

240 662

50,1–100,0

42 981

76 137

 

159 998

149 565

 

3 672

3 965

 

206 651

229 667

100,1–200,0

55 177

76 289

 

153 315

156 050

 

3 415

341

 

211 907

232 680

200,1–

71 422

11 718

 

153 120

139 923

 

3 331

-4 736

 

227 872

146 904

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

16 510

30 327

 

183 030

227 297

 

3 804

860

 

203 344

258 484

Trädgårdsväxter

37 006

13 770

 

161 218

227 381

 

7 506

-370

 

205 731

240 781

Jordbruks- och trädgårdsväxter

41 520

17 410

 

160 492

199 125

 

5 770

-7 937

 

207 782

208 598

Mjölkkor

74 052

97 158

 

125 954

120 963

 

2 811

1 223

 

202 817

219 344

Köttdjur

15 518

36 572

 

174 796

199 051

 

2 318

4 024

 

192 632

239 647

Nötkreatur, blandat

54 699

87 097

 

128 588

160 504

 

5 860

460

 

189 146

248 061

Andra husdjur

14 887

12 331

 

181 107

250 467

 

-286

-3 604

 

195 708

259 194

Blandad husdjursskötsel

14 767

25 235

 

164 784

214 433

 

1 164

2 365

 

180 716

242 033

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–mest växtodling

20 761

42 536

 

170 657

193 878

 

1 884

-540

 

193 302

235 874

–mest husdjur

23 787

34 043

 

167 285

212 564

 

2 453

-168

 

193 524

246 440

Småbruk

5 233

13 281

 

191 057

262 030

 

-775

-7 024

 

195 516

268 287

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–29 år

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

30­–39 år

13 325

24 533

 

170 817

267 609

 

-9 309

-17 513

 

174 832

274 629

40–49 år

21 530

33 231

 

187 976

246 700

 

-4 723

-9 430

 

204 783

270 502

50–64 år

23 806

23 416

 

190 689

241 723

 

1 858

-564

 

216 353

264 574

65– år

13 102

18 644

 

142 715

180 866

 

11 852

12 627

 

167 669

212 136