Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2008

JO 42 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2008 med fördelning på kvinnor och män

10. Number of single respectively jointly assessed holders and number of spouses 2008 distributed by women and men

Redovisningsgrupp

Antal företagare

 

Antal maka/make till företagaren

Ensamstående

 

Samtaxerade

 

Samtaxerade

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

5 063

19 594

 

6 288

39 319

 

39 324

6 283

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

2 026

8 372

 

2 089

17 239

 

17 240

2 088

RO 2

2 049

7 938

 

2 776

16 189

 

16 190

2 775

RO 3

988

3 284

 

1 423

5 891

 

5 894

1 420

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,01–5,0

1 518

3 572

 

1 988

7 226

 

7 231

1 983

5,1–10,0

1 280

3 758

 

1 618

6 897

 

6 898

1 617

10,1–20,0

957

3 990

 

1 217

7 085

 

7 084

1 218

20,1–30,0

417

2 156

 

514

3 900

 

3 900

514

30,1–50,0

372

2 403

 

437

4 864

 

4 864

437

50,1–100,0

357

2 470

 

367

5 670

 

5 670

367

100,1–200,0

124

997

 

125

2 900

 

2 900

125

200,1–

38

248

 

22

777

 

777

22

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

974

5 337

 

1 049

10 276

 

10 276

1 049

Trädgårdsväxter

25

142

 

63

347

 

347

63

Jordbruks- och trädgårdsväxter

31

157

 

38

402

 

402

38

Mjölkkor

269

1 786

 

303

3 848

 

3 848

303

Köttdjur

532

3 076

 

833

6 126

 

6 125

834

Nötkreatur, blandat

13

138

 

23

294

 

294

23

Andra husdjur

269

631

 

426

1 773

 

1 773

426

Blandad husdjursskötsel

133

372

 

180

915

 

915

180

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

–mest växtodling

110

535

 

128

1 224

 

1 224

128

–mest husdjur

188

835

 

201

1 946

 

1 946

201

Småbruk

2 519

6 585

 

3 044

12 168

 

12 174

3 038

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

–29 år

..

..

 

..

..

 

..

..

30–39 år

473

2 088

 

870

3 646

 

3 647

869

40–49 år

1 160

4 219

 

1 662

8 532

 

8 534

1 660

50–64 år

1 716

7 633

 

2 427

17 187

 

17 188

2 426

65– år

1 502

4 959

 

1 232

9 632

 

9 632

1 232