Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2008

JO 42 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2008. Kronor per hushåll

3. Household income before and after transfers in 2008. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före trans-

fe­reringar

Transfereringar

 

Hushålls­inkomst efter transfereringar

Skattefria positiva trans­fereringar

Skatter och allmän pen­sionsavgift

Övriga nega­tiva trans­fereringar

Hela riket

398 095

10 759

113 176

1 393

 

294 285

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

397 542

11 022

113 670

1 452

 

293 442

RO 2

398 924

10 651

112 884

1 291

 

295 400

RO 3

397 439

10 355

112 640

1 493

 

293 661

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,01­5,0

402 925

10 582

117 169

1 680

 

294 659

5,110,0

392 296

9 829

113 132

1 490

 

287 501

10,120,0

379 852

9 610

108 338

1 233

 

279 891

20,130,0

377 693

9 898

105 729

1 176

 

280 686

30,150,0

388 659

10 417

106 943

1 171

 

290 961

50,1100,0

418 069

12 626

114 711

1 285

 

314 699

100,1200,0

445 457

14 940

125 534

1 470

 

333 393

200,1

487 049

15 642

154 784

1 962

 

345 945

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

408 341

9 816

117 275

1 345

 

299 537

Trädgårdsväxter

396 780

10 544

115 451

1 429

 

290 444

Jordbruks- och trädgårdsväxter

408 922

13 366

114 589

1 637

 

306 062

Mjölkkor

413 648

12 946

110 274

961

 

315 359

Köttdjur

384 077

11 225

105 341

1 147

 

288 815

Nötkreatur, blandat

401 545

12 125

106 159

1 044

 

306 466

Andra husdjur

390 806

12 564

114 138

1 923

 

287 309

Blandad husdjursskötsel

351 622

13 838

99 484

1 493

 

264 482

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

387 275

11 727

109 018

1 457

 

288 527

- mest husdjur

378 347

12 608

106 375

1 344

 

283 237

Småbruk

399 920

9 842

116 401

1 571

 

291 790

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

..

..

 

..

3039 år

362 519

21 252

103 673

3 513

 

276 585

4049 år

423 404

22 534

119 407

2 651

 

323 880

5064 år

437 570

7 440

124 515

964

 

319 531

65   år

330 297

1 470

94 530

62

 

237 174