Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2008

JO 42 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst före transfereringar 2008. Kronor per hushåll

4. Household income before transfers in 2008. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst av tjänst

Netto-föränd­ring av expansionsmedel

Netto-inkomst av närings­verksamhet

All-männa avdrag

Netto-inkomst av kapital

Totalt

Hela riket

313 800

1 909

59 211

4 017

27 191

398 095

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

298 424

2 682

72 553

4 135

28 019

397 542

RO 2

321 861

1 739

51 316

3 980

27 988

398 924

RO 3

333 106

351

44 712

3 804

23 075

397 439

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,015,0

385 016

331

13 810

4 625

8 393

402 925

5,110,0

361 929

371

18 664

4 361

15 692

392 296

10,120,0

330 179

731

30 299

3 945

22 588

379 852

20,130,0

295 187

740

54 515

3 592

30 844

377 693

30,150,0

261 532

1 026

88 562

3 462

41 001

388 659

50,1100,0

225 616

3 780

142 985

3 485

49 173

418 069

100,1200,0

207 238

9 251

178 564

3 933

54 337

445 457

200,1

210 233

27 078

188 587

4 096

65 245

487 049

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

310 895

2 743

63 214

4 021

35 510

408 341

Trädgårdsväxter

279 528

3 169

90 493

3 357

26 947

396 780

Jordbruks- och trädgårdsväxter

246 466

9 271

113 330

3 660

43 515

408 922

Mjölkkor

163 140

7 040

193 518

2 903

52 853

413 648

Köttdjur

289 593

145

63 668

3 509

34 180

384 077

Nötkreatur, blandat

165 285

4 820

174 559

2 741

59 621

401 545

Andra husdjur

344 606

3 271

34 580

4 537

12 886

390 806

Blandad husdjursskötsel

288 047

-1 597

47 268

4 006

21 910

351 622

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

mest växtodling

278 838

2 753

75 459

3 914

34 139

387 275

mest husdjur

272 182

1 686

77 561

3 824

30 742

378 347

Småbruk

376 354

502

15 932

4 536

11 668

399 920

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

..

..

..

..

3039 år

309 804

3 374

58 770

6 191

-3 238

362 519

4049 år

334 817

3 762

75 353

4 973

14 444

423 404

5064 år

337 710

1 872

70 206

4 773

32 555

437 570

65   år

259 373

-396

27 642

842

44 519

330 297