Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2008

JO 42 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2008

5. Number of farmers and spouses, household members and households 2008

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Hela riket

50 675

65 196

 

168 382

70 264

 

2,40

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

21 355

27 699

 

71 580

29 726

 

2,41

RO 2

21 015

26 902

 

69 578

28 952

 

2,40

RO 3

8 305

10 595

 

27 224

11 586

 

2,35

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,015,0

10 737

12 781

 

33 371

14 304

 

2,33

5,110,0

9 796

12 272

 

31 067

13 553

 

2,29

10,120,0

9 258

12 293

 

30 195

13 249

 

2,28

20,130,0

4 831

6 570

 

16 208

6 987

 

2,32

30,150,0

5 673

7 704

 

19 569

8 076

 

2,42

50,1100,0

6 394

8 507

 

23 177

8 864

 

2,61

100,1200,0

3 149

4 022

 

11 664

4 146

 

2,81

200,1

837

1 047

 

3 131

1 085

 

2,89

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

12 299

16 662

 

40 952

17 636

 

2,32

Trädgårdsväxter

435

552

 

1 406

577

 

2,44

Jordbruks- och trädgårdsväxter

471

597

 

1 636

628

 

2,61

Mjölkkor

4 420

5 937

 

16 596

6 206

 

2,67

Köttdjur

7 490

10 036

 

26 035

10 567

 

2,46

Nötkreatur, blandat

330

455

 

1 212

468

 

2,59

Andra husdjur

2 468

2 830

 

8 031

3 099

 

2,59

Blandad husdjursskötsel

1 228

1 467

 

4 153

1 600

 

2,60

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

mest växtodling

1 462

1 887

 

5 039

1 997

 

2,52

mest husdjur

2 335

2 982

 

8 051

3 170

 

2,54

Småbruk

17 737

21 791

 

55 271

24 316

 

2,27

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

 

..

..

 

..

3039 år

4 990

6 603

 

21 206

7 077

 

3,00

4049 år

11 356

14 411

 

49 851

15 573

 

3,20

5064 år

21 331

27 246

 

65 653

28 963

 

2,27

65   år

12 366

15 823

 

28 832

17 325

 

1,66


 

5. Forts

Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlem­mar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 156

1 455

 

3 717

1 617

 

2,30

Uppsala

2 110

2 714

 

7 125

2 923

 

2,44

Södermanlands

1 427

1 805

 

4 651

1 971

 

2,36

Östergötlands

2 383

3 080

 

8 053

3 293

 

2,45

Jönköpings

2 918

3 633

 

9 986

3 867

 

2,58

Kronobergs

1 847

2 370

 

6 157

2 526

 

2,44

Kalmar

2 336

3 024

 

7 810

3 248

 

2,40

Gotlands

1 077

1 417

 

3 844

1 523

 

2,52

Blekinge

953

1 290

 

3 239

1 367

 

2,37

Skåne

5 935

7 646

 

19 909

8 215

 

2,42

Hallands

2 435

3 093

 

8 098

3 307

 

2,45

Västra Götalands

10 371

13 503

 

34 512

14 485

 

2,38

Värmlands

2 898

3 744

 

9 422

4 087

 

2,31

Örebro

1 776

2 280

 

5 714

2 436

 

2,35

Västmanlands

1 210

1 577

 

3 970

1 694

 

2,34

Dalarnas

1 647

2 082

 

5 362

2 277

 

2,35

Gävleborgs

1 956

2 517

 

6 461

2 744

 

2,35

Västernorrlands

1 833

2 296

 

5 904

2 507

 

2,36

Jämtlands

1 333

1 733

 

4 486

1 919

 

2,34

Västerbottens

2 034

2 587

 

6 634

2 806

 

2,36

Norrbottens

1 040

1 350

 

3 328

1 452

 

2,29

Hela riket

50 675

65 196

 

168 382

70 264

 

2,40