Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2008

JO 42 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2008. Kronor per hushåll

6. Assessed incomes from business and employment etc. in 2008. SEK per household

Redovisningsgrupp

Närings-verksamhet

Tjänst

Därav pension m.m.

Samman­räknad förvärvs­inkomst

Taxerad förvärvs­inkomst

Beskatt­ningsbar förvärvs­inkomst

Hela riket

68 102

313 800

64 212

381 901

377 885

338 976

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

82 717

298 424

60 915

381 141

377 005

338 256

RO 2

60 231

321 861

64 323

382 092

378 112

338 837

RO 3

50 272

333 106

72 393

383 377

379 573

341 174

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,015,0

23 108

385 016

82 795

408 125

403 500

366 400

5,110,0

27 653

361 929

78 265

389 582

385 222

347 911

10,120,0

39 016

330 179

70 255

369 196

365 250

327 274

20,130,0

61 869

295 187

61 220

357 056

353 464

314 297

30,150,0

94 147

261 532

50 778

355 678

352 216

311 709

50,1100,0

149 569

225 616

38 048

375 185

371 700

329 647

100,1200,0

192 419

207 238

30 873

399 657

395 723

353 114

200,1

227 365

210 233

30 305

437 598

433 503

392 797

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

71 878

310 895

65 898

382 773

378 752

340 663

Trädgårdsväxter

100 347

279 528

70 397

379 875

376 518

336 018

Jordbruks- och trädgårdsväxter

120 565

246 466

45 947

367 031

363 371

323 548

Mjölkkor

198 495

163 140

27 413

361 635

358 732

314 937

Köttdjur

70 839

289 593

51 402

360 431

356 923

316 457

Nötkreatur, blandat

177 285

165 285

32 421

342 570

339 830

296 420

Andra husdjur

51 996

344 606

61 569

396 603

392 065

351 966

Blandad husdjursskötsel

63 600

288 047

51 085

351 647

347 641

307 204

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

mest växtodling

87 986

278 838

53 199

366 824

362 910

322 207

mest husdjur

90 333

272 182

54 569

362 515

358 691

317 358

Småbruk

24 490

376 354

82 247

400 843

396 308

359 593

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

..

..

..

..

3039 år

72 053

309 804

2 001

381 858

375 667

342 876

4049 år

85 279

334 817

3 838

420 096

415 124

376 462

5064 år

79 986

337 710

26 588

417 696

412 923

373 154

65   år

32 057

259 373

210 832

291 431

290 589

249 944