Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2008

JO 42 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2008 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per hushåll

7. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2008 distributed on women and men. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

 

Näringsverksamhet

 

Tjänst

 

Sammanräknad förvärvsinkomst

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

17 572

58 680

 

177 698

175 863

 

195 270

234 543

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

21 068

71 338

 

174 927

161 480

 

195 995

232 818

RO 2

14 368

52 513

 

178 599

182 158

 

192 968

234 671

RO 3

16 690

41 245

 

182 542

197 483

 

199 232

238 728

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,015,0

6 614

19 921

 

196 814

247 081

 

203 429

267 003

5,110,0

7 583

23 857

 

188 576

228 926

 

196 160

252 783

10,120,0

9 573

34 288

 

180 738

197 475

 

190 311

231 763

20,130,0

14 329

54 381

 

170 628

162 726

 

184 957

217 106

30,150,0

23 434

80 146

 

165 441

125 634

 

188 875

205 780

50,1100,0

38 357

124 837

 

156 974

84 772

 

195 330

209 610

100,1200,0

49 380

156 553

 

151 497

62 185

 

200 877

218 737

200,1

64 075

181 875

 

152 306

59 645

 

216 380

241 520

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

14 782

64 112

 

182 854

171 612

 

197 635

235 724

Trädgårdsväxter

34 343

75 898

 

157 498

146 681

 

191 841

222 579

Jordbruks- och trädgårdsväxter

32 938

100 075

 

157 676

114 715

 

190 613

214 790

Mjölkkor

63 958

157 461

 

121 226

42 762

 

185 184

200 223

Köttdjur

16 136

61 147

 

171 035

150 092

 

187 171

211 239

Nötkreatur, blandat

51 340

142 369

 

126 540

45 346

 

177 879

187 715

Andra husdjur

14 545

43 202

 

182 589

190 218

 

197 134

233 420

Blandad husdjursskötsel

18 774

52 921

 

161 817

152 698

 

180 591

205 619

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

mest växtodling

20 076

75 751

 

170 026

133 170

 

190 102

208 921

mest husdjur

22 023

77 260

 

166 080

130 571

 

188 103

207 832

Småbruk

6 652

21 536

 

195 569

241 977

 

202 221

263 513

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

 

..

..

 

..

 

..

3039 år

14 648

66 075

 

175 838

197 734

 

190 487

263 809

4049 år

21 194

74 815

 

189 456

185 896

 

210 651

260 711

5064 år

20 554

67 161

 

192 719

169 602

 

213 273

236 764

65   år

10 564

26 572

 

142 940

168 071

 

153 504

194 643