Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2008

JO 42 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Justerad inkomst av näringsverksamhet samt inkomst av tjänst 2008 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

8a. Adjusted business income and income from employment 2008 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. Average SEK

Redovisningsgrupp

 

Justerad inkomst av näringsverksamhet

 

Inkomst av tjänst

Ensamstående

 

Samtaxerade

 

Ensamstående

 

Samtaxerade

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

20 176

70 390

 

21 651

85 401

 

190 020

160 004

 

177 507

174 341

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

23 142

83 982

 

23 908

102 616

 

188 882

148 871

 

175 058

157 975

RO 2

15 767

63 648

 

18 738

76 609

 

190 896

163 374

 

179 116

181 840

RO 3

23 234

52 038

 

24 020

59 183

 

190 537

180 240

 

177 964

201 623

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,01–5,0

9 224

19 789

 

6 333

22 621

 

206 680

222 544

 

205 638

254 609

5,1–10,0

7 162

27 476

 

9 004

29 545

 

203 373

204 039

 

185 892

236 991

10,1–20,0

19 580

39 934

 

16 642

45 635

 

182 805

177 240

 

174 141

203 862

20,1–30,0

20 524

68 933

 

32 185

74 723

 

173 270

145 224

 

157 812

166 346

30,1–50,0

47 280

102 841

 

50 717

110 191

 

157 395

113 170

 

133 513

125 905

50,1–100,0

59 333

160 664

 

94 977

174 512

 

155 208

81 057

 

111 963

82 197

100,1–200,0

73 381

191 241

 

122 018

222 387

 

162 521

64 399

 

98 372

57 377

200,1–

100 340

252 806

 

-3 881

264 493

 

176 358

67 553

 

82 015

54 847

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

25 057

77 936

 

22 897

98 090

 

188 843

162 378

 

175 567

170 724

Trädgårdsväxter

92 545

91 387

 

37 660

106 057

 

146 473

136 800

 

141 378

136 073

Jordbruks- och trädgårdsväxter

41 444

143 317

 

24 276

160 368

 

156 160

102 452

 

129 114

111 525

Mjölkkor

92 331

203 618

 

121 763

228 836

 

106 552

35 817

 

74 204

39 828

Köttdjur

33 665

71 211

 

39 431

85 558

 

164 609

133 290

 

147 483

151 863

Nötkreatur, blandat

117 108

195 264

 

87 535

207 379

 

140 574

31 805

 

92 428

42 693

Andra husdjur

11 642

33 690

 

11 564

49 107

 

199 967

179 108

 

177 785

179 695

Blandad husdjursskötsel

29 734

59 186

 

19 750

59 691

 

160 955

126 323

 

147 369

151 277

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–mest växtodling

7 290

85 088

 

44 273

106 189

 

175 245

121 537

 

159 505

131 906

–mest husdjur

16 357

81 762

 

23 131

101 651

 

167 438

117 191

 

153 146

127 843

Småbruk

7 508

24 461

 

6 004

25 764

 

208 662

217 426

 

202 778

250 256

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–29 år

..

..

 

..

..

 

..

 

..

 

..

 

..

30­–39 år

8 247

93 679

 

10 936

83 510

 

201 250

173 834

 

183 074

194 767

40–49 år

25 145

90 207

 

31 492

109 545

 

199 390

167 752

 

190 125

183 038

50–64 år

23 563

75 960

 

20 641

98 989

 

219 044

154 189

 

188 480

166 268

65– år

18 835

36 496

 

18 045

41 075

 

149 016

155 750

 

137 296

172 777