Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2008

JO 42 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2008 för ensamstående och samtaxerade företagare med fördelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

8b. Adjusted income from capital and total income 2008 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. Average SEK

Redovisningsgrupp

 

Nettoinkomst av kapital exkl.

räntefördelning

 

Totalt för samtliga inkomstslag

Ensamstående

 

Samtaxerade

 

Ensamstående

 

Samtaxerade

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

4 224

9 945

 

-2 828

3 392

 

214 419

240 339

 

196 330

263 133

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

-331

8 953

 

-8 789

3 177

 

211 693

241 806

 

190 177

263 768

RO 2

6 208

11 348

 

-661

4 089

 

212 871

238 370

 

197 193

262 538

RO 3

9 447

9 084

 

1 698

2 104

 

223 218

241 361

 

203 681

262 911

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,01–5,0

2 924

8 962

 

-7 353

-265

 

218 828

251 296

 

204 618

276 965

5,1–10,0

4 210

11 132

 

-1 921

2 881

 

214 746

242 646

 

192 976

269 417

10,1–20,0

8 924

9 746

 

-1 949

4 013

 

211 309

226 921

 

188 834

253 511

20,1–30,0

-11 866

12 351

 

-1 386

5 111

 

181 928

226 508

 

188 611

246 180

30,1–50,0

10 330

13 543

 

3 633

5 829

 

215 005

229 554

 

187 864

241 925

50,1–100,0

6 588

6 779

 

6 600

4 664

 

221 130

248 500

 

213 540

261 373

100,1–200,0

11 996

5 807

 

-4 131

3 151

 

247 898

261 447

 

216 259

282 916

200,1–

7 444

1 706

 

-21 097

3 979

 

284 142

322 065

 

57 037

323 319

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

-48

10 323

 

-1 894

6 048

 

213 852

250 637

 

196 570

274 862

Trädgårdsväxter

50 498

-337

 

6 012

-6 244

 

289 516

227 851

 

185 050

235 887

Jordbruks- och trädgårdsväxter

10 945

10 417

 

-2 295

10 629

 

208 550

256 185

 

151 095

282 523

Mjölkkor

11 331

8 455

 

5 051

3 850

 

210 214

247 891

 

201 017

272 513

Köttdjur

3 799

12 083

 

2 933

3 101

 

202 073

216 585

 

189 847

240 522

Nötkreatur, blandat

7 564

8 233

 

1 406

12 143

 

265 245

235 302

 

181 369

262 215

Andra husdjur

-1 828

10 054

 

-1 619

-406

 

209 781

222 852

 

187 730

228 397

Blandad husdjursskötsel

418

6 077

 

566

873

 

191 108

191 586

 

167 686

211 840

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–mest växtodling

3 577

9 967

 

-2 128

5 149

 

186 113

216 593

 

201 650

243 244

–mest husdjur

7 054

5 956

 

-2 409

3 487

 

190 849

204 909

 

173 868

232 982

Småbruk

5 311

10 003

 

-6 159

1 524

 

221 480

251 890

 

202 624

277 544

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–29 år

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

30­–39 år

-8 371

-3 847

 

-16 313

-14 342

 

201 127

263 667

 

177 697

263 934

40–49 år

-5 219

-478

 

-8 814

-5 167

 

219 316

257 481

 

212 803

287 416

50–64 år

5 367

10 474

 

543

4 433

 

247 974

240 623

 

209 664

269 689

65– år

15 975

25 949

 

9 963

16 563

 

183 825

218 195

 

165 304

230 415