Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 1101

Jordbrukarhushållens inkomster 2009
Incomes of agricultural households 2009
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något 2009

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2009 med 1 500 kr eller 1 % till 295 800 kr. Föregående år var förändringen av den genomsnittliga hushållsinkomsten obetydlig. Ökningen under 2009 är störst vid företag med andra husdjur. Hushållsinkomsten definieras som inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transfereringar dragits ifrån.

Hushållsinkomster efter transfereringar

 

År

 

Förändring

 

2009 kronor

 

2008–
2009

07–
08

06–
07

05–
06

 

 

 

Kronor   %

%

%

%

Hela riket

295 800

 

1 500

1

0

8

5

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

20,1– 30,0

282 800

 

2 100

1

0

5

7

30,1– 50,0

282 400

 

8 600

3

1

8

5

50,1–100,0

300 800

 

13 900

4

1

13

2

100,1–200,0

316 100

 

17 200

5

5

18

1

200,1–

322 600

 

23 300

7

13

32

2

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

299 600

 

100

0

2

13

6

Mjölkkor

278 300

 

37 100

12

3

10

4

Köttdjur

289 200

 

400

0

0

3

3

Andra husdjur

303 900

 

16 600

6

0

4

5

 

Skillnader i inkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2009 högst i Jönköpings län med 320 100 kr följt av Västerbottens och Kronobergs län med 310 200 kr respektive 309 700 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar låg 8 % över riksgenomsnittet för Jönköpings län och 5 % för de övriga två länen. Riksgenomsnittet var 295 800 kr. Lägst var hushållsinkomsten efter transfereringar i Gotlands län med 250 400 kr, vilket var 15 % under riksgenomsnittet. Därefter följde Blekinge och Värmlands län som alla låg 5 % respektive 4 % under riksgenomsnittet.

Den högsta genomsnittliga ökningen av hushållsinkomsten efter transfereringar år 2009 uppvisade Stockholms län (17 600 kr) följt av Skåne län (8 700 kr). I flera län har hushållsinkomsten efter transfereringar minskat, främst Kalmar län (-8 700 kr) och Uppsala län (-5 600 kr).