Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2009

JO 42 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 2006–2009 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1. Specified household incomes after transfers 2006–2009. SEK per household


Rad

 

År

 

Förändring (%)

 

 

 

2009

2008

2007

2006

 

08-

09

07-

08

06-

07

05-

06

Inkomst av tjänst

1

 

324 100

313 800

301 800

290 300

 

3

4

4

2

Allmänna avdrag

2

 

4 000

4 000

4 600

4 500

 

-1

-12

2

-4

Näringsverksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskott

3

 

72 700

76 900

74 000

69 300

 

-5

4

7

5

Underskott

4

 

21 800

17 700

14 700

12 700

 

23

21

16

-4

Nettoinkomst (3-4)

5

 

51 000

59 200

59 300

56 600

 

-14

0

5

7

Nettoförändring av expansionsmedel

6

 

-1 500

1 900

3 500

1 400

 

-183

-45

148

-11

Kapitalinkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskott

7

 

34 100

44 400

51 200

44 400

 

-23

-13

15

20

Underskott

8

 

13 700

17 200

14 000

11 100

 

21

24

26

-3

Nettoinkomst  (7-8)

9

 

20 500

27 200

37 300

33 300

 

-25

-27

12

30

   Därav räntefördelning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Positiv

10

 

14 900

22 100

22 900

21 500

 

-32

-3

6

4

     Negativ

11

 

1 200

1 400

1 200

1 000

 

-14

20

14

-12

     Netto (10-11)

12

 

13 800

20 700

21 700

20 500

 

-34

-5

6

5

Hushållsinkomst före trans-

fereringar (1-2+5+6+9)

13

 

390 100

398 100

397 400

377 100

 

-2

0

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefria positiva

transfereringar

14

 

11 000

10 800

12 100

11 600

 

2

-11

4

2

Negativa transfereringar

15

 

105 300

114 600

116 000

116 500

 

-8

-1

0

4

Därav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  allmän pensionsavgift

16

 

20 900

20 800

20 200

19 400

 

0

3

4

2

  skatt på förvärvsinkomster

17

 

113 900

112 800

107 200

101 700

 

1

5

5

3

  skatt på kapitalinkomster

18

 

10 200

13 300

15 200

13 300

 

-23

-13

15

20

  övriga skatter

19

 

5 900

6 300

7 000

7 200

 

-7

-10

-3

4

  skattereduktioner

20

 

47 000

40 100

35 000

26 500

 

17

15

32

5

  övriga negativa

  transfereringar

21

 

1 500

1 400

1 400

1 300

 

6

-1

5

0

Hushållsinkomst efter transfereringar (13+14-15)

22

 

295 800

294 300

293 500

272 300

 

1

0

8

5