Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2009

JO 42 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Justerad inkomst av näringsverksamhet, inkomst av tjänst, nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2009 för samtaxerad maka/make med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

9. Adjusted business income and income from capital, income from employment and total income 2009 for jointly assessed spouses of the holders distributed by women and men. Average SEK


Redovisningsgrupp

 

Justerad inkomst av näringsverksamhet

 

Inkomst av tjänst

 

Nettoinkomst av kapital exkl. ränte-
fördelning

 

Totalt för samtliga inkomstslag

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

15 058

19 541

 

183 672

243 621

 

1 164

-577

 

199 895

262 585

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

18 186

21 485

 

181 184

251 750

 

1 579

-4 493

 

200 949

268 742

RO 2

12 025

19 117

 

184 244

245 768

 

934

1 235

 

197 203

266 120

RO 3

14 311

17 443

 

189 371

227 077

 

592

1 748

 

204 274

246 268

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,01–5,0

2 866

11 479

 

199 324

275 056

 

-1 216

-4 425

 

200 974

282 111

5,1–10,0

4 483

10 336

 

194 267

257 605

 

-613

-615

 

198 137

267 327

10,1–20,0

6 857

19 571

 

189 116

240 418

 

900

1 884

 

196 873

261 873

20,1–30,0

12 288

31 339

 

180 665

212 164

 

1 554

3 239

 

194 507

246 742

30,1–50,0

18 483

32 638

 

177 257

193 684

 

3 411

3 469

 

199 151

229 791

50,1–100,0

31 733

58 339

 

167 272

159 699

 

3 000

89

 

202 005

218 127

100,1–200,0

44 681

52 216

 

159 762

151 483

 

2 177

4 467

 

206 620

208 166

200,1–

54 528

61 079

 

158 120

165 385

 

8 472

6 982

 

221 120

233 446

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

13 013

24 020

 

190 767

231 687

 

2 987

2 656

 

206 766

258 362

Trädgårdsväxter

35 396

21 565

 

164 168

238 017

 

2 944

-102

 

202 508

259 479

Jordbruks- och trädgårdsväxter

40 964

14 804

 

164 571

178 963

 

1 869

-6 038

 

207 404

187 729

Mjölkkor

52 849

73 987

 

129 083

126 487

 

2 711

-820

 

184 642

199 654

Köttdjur

13 555

28 643

 

181 788

205 451

 

1 124

3 923

 

196 467

238 016

Nötkreatur, blandat

34 398

50 801

 

147 732

167 814

 

3 527

4 391

 

185 657

223 006

Andra husdjur

15 883

5 489

 

187 967

251 347

 

-273

-99

 

203 577

256 737

Blandad husdjursskötsel

15 099

19 249

 

166 315

228 139

 

776

-328

 

182 191

247 061

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–mest växtodling

16 653

20 027

 

180 619

224 230

 

1 184

-966

 

198 456

243 292

–mest husdjur

21 698

32 032

 

176 076

234 925

 

1 571

-2 766

 

199 346

264 191

Småbruk

3 443

11 562

 

198 443

270 819

 

-770

-2 737

 

201 116

279 643

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–29 år

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

30­–39 år

12 241

15 823

 

175 447

273 253

 

-7 460

-10 854

 

180 228

278 222

40–49 år

17 650

26 941

 

195 513

259 635

 

-3 827

-5 965

 

209 336

280 611

50–64 år

18 711

19 907

 

199 858

249 809

 

1 625

1 155

 

220 195

270 871

65– år

8 210

12 002

 

151 404

194 443

 

7 569

9 810

 

167 183

216 255