Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2009

JO 42 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Antal ensamstående respektive samtaxerade företagare samt antal maka/make 2009 med fördelning på kvinnor och män

10. Number of single respectively jointly assessed holders and number of spouses 2009 distributed by women and men


Redovisningsgrupp

Antal företagare

 

Antal maka/make till företagaren

Ensamstående

 

Samtaxerade

 

Samtaxerade

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

5 209

19 462

 

6 311

38 986

 

38 986

6 311

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

2 069

8 279

 

2 121

17 037

 

17 036

2 122

RO 2

2 129

7 892

 

2 784

16 136

 

16 135

2 785

RO 3

1 011

3 291

 

1 406

5 813

 

5 815

1 404

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,01–5,0

1 566

3 599

 

2 014

7 222

 

7 224

2 012

5,1–10,0

1 318

3 761

 

1 604

6 941

 

6 941

1 604

10,1–20,0

960

3 924

 

1 252

6 974

 

6 973

1 253

20,1–30,0

428

2 097

 

494

3 816

 

3 816

494

30,1–50,0

375

2 399

 

423

4 706

 

4 705

424

50,1–100,0

368

2 426

 

363

5 522

 

5 522

363

100,1–200,0

155

1 021

 

136

2 958

 

2 958

136

200,1–

39

235

 

25

847

 

847

25

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

1 059

5 339

 

1 098

10 451

 

10 450

1 099

Trädgårdsväxter

27

145

 

55

304

 

304

55

Jordbruks- och trädgårdsväxter

34

163

 

40

401

 

401

40

Mjölkkor

252

1 698

 

277

3 581

 

3 581

277

Köttdjur

528

3 003

 

790

5 958

 

5 956

792

Nötkreatur, blandat

18

135

 

22

252

 

252

22

Andra husdjur

255

593

 

398

1 707

 

1 707

398

Blandad husdjursskötsel

126

315

 

191

876

 

876

191

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

–mest växtodling

107

538

 

127

1 186

 

1 186

127

–mest husdjur

207

845

 

204

1 973

 

1 973

204

Småbruk

2 596

6 688

 

3 109

12 297

 

12 300

3 106

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

–29 år

..

..

 

..

..

 

..

..

30–39 år

473

1 884

 

823

3 457

 

3 458

822

40–49 år

1 137

4 057

 

1 615

8 098

 

8 096

1 617

50–64 år

1 796

7 622

 

2 419

16 906

 

16 907

2 418

65– år

1 624

5 251

 

1 359

10 204

 

10 203

1 360