Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2009

JO 42 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2009. Kronor per hushåll

3. Household income before and after transfers in 2009. SEK per household


Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före trans-

fereringar

Transfereringar

 

Hushålls­inkomst efter transfereringar

Skattefria positiva trans­fereringar

Skatter och allmän pen­sionsavgift

Övriga negativa trans­fereringar

Hela riket

390 123

11 003

103 876

1 470

 

295 780

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

388 637

11 269

103 755

1 529

 

294 622

RO 2

390 759

10 936

103 380

1 434

 

296 881

RO 3

392 330

10 488

105 435

1 410

 

295 974

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,01­5,0

410 199

10 680

111 265

1 801

 

307 814

5,110,0

390 507

10 046

105 499

1 592

 

293 461

10,120,0

380 639

9 887

101 648

1 359

 

287 519

20,130,0

370 277

10 026

96 345

1 161

 

282 797

30,150,0

367 369

11 044

94 834

1 198

 

282 381

50,1100,0

389 062

12 664

99 716

1 228

 

300 782

100,1200,0

411 938

15 311

109 501

1 603

 

316 145

200,1

443 785

16 109

135 075

2 175

 

322 644

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

397 332

10 092

106 451

1 385

 

299 588

Trädgårdsväxter

390 983

11 177

106 132

1 498

 

294 530

Jordbruks- och trädgårdsväxter

402 393

13 516

106 192

1 578

 

308 140

Mjölkkor

355 660

13 462

89 910

921

 

278 290

Köttdjur

374 827

11 605

96 078

1 177

 

289 177

Nötkreatur, blandat

363 833

11 940

92 225

1 150

 

282 398

Andra husdjur

401 248

13 164

108 624

1 839

 

303 949

Blandad husdjursskötsel

357 362

14 269

93 365

1 664

 

276 601

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

373 898

12 934

99 940

1 522

 

285 369

- mest husdjur

372 653

12 405

97 247

1 615

 

286 196

Småbruk

403 717

9 956

109 883

1 705

 

302 085

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

..

..

 

..

3039 år

356 985

20 758

94 668

4 029

 

279 045

4049 år

417 488

23 528

111 381

2 781

 

326 854

5064 år

429 501

8 444

116 065

1 074

 

320 807

65   år

323 455

1 402

83 719

70

 

241 067