Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2009

JO 42 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst före transfereringar 2009. Kronor per hushåll

4. Household income before transfers in 2009. SEK per household


Redovisningsgrupp

Inkomst av tjänst

Netto-förändring av expan-sionsmedel

Netto-inkomst av närings­verksamhet

Allmänna avdrag

Netto-inkomst av kapital

Totalt

Hela riket

324 123

-1 454

50 967

3 980

20 467

390 123

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

309 412

-1 677

63 529

4 134

21 507

388 637

RO 2

331 756

-1 395

44 285

3 919

20 032

390 759

RO 3

342 626

-1 031

35 578

3 740

18 897

392 330

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,015,0

396 889

-418

9 912

4 539

8 356

410 199

5,110,0

371 035

-611

12 894

4 273

11 462

390 507

10,120,0

341 286

-719

26 073

3 944

17 944

380 639

20,130,0

306 138

-1 735

48 655

3 503

20 721

370 277

30,150,0

269 503

-3 100

73 922

3 465

30 509

367 369

50,1100,0

234 714

-3 612

126 928

3 493

34 525

389 062

100,1200,0

217 040

-2 614

161 903

3 947

39 556

411 938

200,1

215 736

798

171 136

4 109

60 224

443 785

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

320 907

-2 369

55 850

4 047

26 992

397 332

Trädgårdsväxter

278 414

1 825

83 844

4 501

31 402

390 983

Jordbruks- och trädgårdsväxter

257 199

-206

115 889

3 837

33 348

402 393

Mjölkkor

165 127

-5 048

166 062

3 024

32 542

355 660

Köttdjur

297 373

-872

58 171

3 435

23 590

374 827

Nötkreatur, blandat

181 859

-7 772

155 357

2 831

37 220

363 833

Andra husdjur

354 973

1 940

36 411

4 175

12 099

401 248

Blandad husdjursskötsel

299 333

-2 574

48 708

3 721

15 617

357 362

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

mest växtodling

290 087

-591

60 716

3 901

27 588

373 898

mest husdjur

281 652

-2 442

72 118

3 625

24 950

372 653

Småbruk

386 250

-455

11 493

4 441

10 872

403 717

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

..

..

..

..

3039 år

314 107

-333

51 509

5 985

-2 313

356 985

4049 år

345 020

-1 437

66 894

5 049

12 059

417 488

5064 år

348 108

-1 182

62 264

4 828

25 140

429 501

65   år

276 128

-2 464

21 027

919

29 682

323 455