Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2009

JO 42 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2009

5. Number of farmers and spouses, household members and households 2009


Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlemmar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Hela riket

50 506

64 759

 

166 548

69 968

 

2,38

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

21 226

27 438

 

70 560

29 506

 

2,39

RO 2

21 048

26 813

 

69 149

28 941

 

2,39

RO 3

8 232

10 508

 

26 839

11 521

 

2,33

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,015,0

10 804

12 833

 

33 360

14 401

 

2,32

5,110,0

9 863

12 306

 

31 059

13 624

 

2,28

10,120,0

9 185

12 151

 

29 808

13 110

 

2,27

20,130,0

4 738

6 407

 

15 736

6 835

 

2,30

30,150,0

5 503

7 529

 

18 960

7 903

 

2,40

50,1100,0

6 253

8 311

 

22 371

8 679

 

2,58

100,1200,0

3 249

4 115

 

11 905

4 270

 

2,79

200,1

911

1 107

 

3 349

1 146

 

2,92

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

12 607

16 889

 

41 647

17 947

 

2,32

Trädgårdsväxter

386

504

 

1 243

531

 

2,34

Jordbruks- och trädgårdsväxter

475

604

 

1 647

638

 

2,58

Mjölkkor

4 110

5 556

 

15 352

5 808

 

2,64

Köttdjur

7 274

9 753

 

25 280

10 279

 

2,46

Nötkreatur, blandat

292

409

 

1 103

427

 

2,58

Andra husdjur

2 360

2 698

 

7 638

2 953

 

2,59

Blandad husdjursskötsel

1 193

1 382

 

3 968

1 508

 

2,63

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

mest växtodling

1 420

1 851

 

4 871

1 958

 

2,49

mest husdjur

2 384

3 022

 

8 078

3 229

 

2,50

Småbruk

18 005

22 091

 

55 721

24 690

 

2,26

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

 

..

..

 

..

3039 år

4 754

6 163

 

20 133

6 637

 

3,03

4049 år

10 848

13 772

 

47 519

14 907

 

3,19

5064 år

21 122

26 946

 

65 436

28 743

 

2,28

65   år

13 186

16 815

 

30 734

18 438

 

1,67


 

5. Forts


Redovisningsgrupp

Totalt antal

 

Medlemmar per hushåll

 

Brukare och maka/make

 

Hushålls­medlem­mar

Hushåll

 

Kvinnor

Män

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 184

1 465

 

3 733

1 631

 

2,29

Uppsala

2 112

2 716

 

7 057

2 927

 

2,41

Södermanlands

1 445

1 811

 

4 633

1 973

 

2,35

Östergötlands

2 382

3 061

 

7 961

3 287

 

2,42

Jönköpings

2 917

3 626

 

9 894

3 865

 

2,56

Kronobergs

1 857

2 375

 

6 139

2 543

 

2,41

Kalmar

2 361

3 037

 

7 835

3 272

 

2,39

Gotlands

1 066

1 389

 

3 784

1 500

 

2,52

Blekinge

936

1 278

 

3 193

1 349

 

2,37

Skåne

5 917

7 575

 

19 646

8 195

 

2,40

Hallands

2 430

3 074

 

8 009

3 282

 

2,44

Västra Götalands

10 292

13 370

 

34 047

14 373

 

2,37

Värmlands

2 851

3 671

 

9 253

4 023

 

2,30

Örebro

1 769

2 264

 

5 649

2 424

 

2,33

Västmanlands

1 215

1 575

 

3 948

1 689

 

2,34

Dalarnas

1 637

2 063

 

5 264

2 261

 

2,33

Gävleborgs

1 953

2 500

 

6 386

2 734

 

2,34

Västernorrlands

1 813

2 280

 

5 840

2 492

 

2,34

Jämtlands

1 331

1 734

 

4 460

1 917

 

2,33

Västerbottens

2 020

2 563

 

6 572

2 788

 

2,36

Norrbottens

1 018

1 332

 

3 245

1 443

 

2,25

Hela riket

50 506

64 759

 

166 548

69 968

 

2,38