Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2009

JO 42 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2009. Kronor per hushåll

6. Assessed incomes from business and employment etc. in 2009. SEK per household


Redovisningsgrupp

Närings-verksamhet

Tjänst

Därav pension m.m.

Samman­räknad förvärvs­inkomst

Taxerad förvärvs­inkomst

Beskatt­ningsbar förvärvs­inkomst

Hela riket

65 071

324 123

72 044

389 194

385 214

343 411

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

78 426

309 412

68 145

387 837

383 703

342 157

RO 2

58 394

331 756

72 310

390 151

386 231

343 942

RO 3

47 641

342 626

81 359

390 267

386 527

345 285

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,015,0

23 045

396 889

93 021

419 934

415 395

375 271

5,110,0

27 092

371 035

86 813

398 127

393 854

353 450

10,120,0

39 495

341 286

79 275

380 781

376 837

335 521

20,130,0

59 700

306 138

68 183

365 839

362 336

319 979

30,150,0

87 024

269 503

56 382

356 527

353 062

310 074

50,1100,0

138 403

234 714

43 781

373 117

369 624

325 113

100,1200,0

182 189

217 040

35 293

399 229

395 282

350 842

200,1

226 161

215 736

32 140

441 896

437 788

394 490

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

69 747

320 907

72 633

390 654

386 607

345 323

Trädgårdsväxter

104 896

278 414

69 383

383 310

378 809

336 818

Jordbruks- och trädgårdsväxter

128 509

257 199

55 517

385 708

381 871

338 959

Mjölkkor

183 523

165 127

30 614

348 650

345 626

299 771

Köttdjur

70 380

297 373

56 462

367 753

364 318

320 927

Nötkreatur, blandat

168 226

181 859

33 654

350 085

347 253

301 331

Andra husdjur

54 326

354 973

71 568

409 299

405 124

362 232

Blandad husdjursskötsel

66 467

299 333

58 754

365 801

362 079

318 157

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

mest växtodling

83 036

290 087

60 987

373 122

369 221

325 753

mest husdjur

85 523

281 652

60 269

367 175

363 550

319 772

Småbruk

24 419

386 250

92 282

410 668

406 227

366 414

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

..

..

..

..

3039 år

70 504

314 107

1 637

384 611

378 626

344 316

4049 år

81 971

345 020

4 032

426 992

421 943

382 356

5064 år

77 571

348 108

27 840

425 679

420 851

379 559

65   år

30 552

276 128

225 351

306 680

305 761

258 232