Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2009

JO 42 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2009 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per hushåll

7. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2009 distributed on women and men. SEK per household


Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

 

Näringsverksamhet

 

Tjänst

 

Sammanräknad förvärvsinkomst

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

16 671

56 185

 

185 145

182 340

 

201 815

238 526

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

20 104

67 516

 

182 852

168 064

 

202 956

235 580

RO 2

13 564

51 201

 

185 761

188 258

 

199 326

239 460

RO 3

15 761

39 317

 

189 480

204 515

 

205 241

243 832

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,015,0

6 515

19 935

 

203 729

255 571

 

210 244

275 506

5,110,0

7 445

23 575

 

195 927

234 674

 

203 372

258 249

10,120,0

9 540

34 514

 

188 428

204 118

 

197 967

238 632

20,130,0

13 934

52 319

 

179 048

169 471

 

192 982

221 790

30,150,0

21 060

74 681

 

173 399

130 816

 

194 459

205 498

50,1100,0

34 482

116 497

 

164 569

89 685

 

199 051

206 181

100,1200,0

48 601

147 407

 

157 255

68 824

 

205 856

216 230

200,1

60 481

181 505

 

158 260

55 089

 

218 741

236 594

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

14 529

61 982

 

190 598

176 592

 

205 126

238 574

Trädgårdsväxter

35 842

82 583

 

163 249

143 575

 

199 091

226 158

Jordbruks- och trädgårdsväxter

38 066

104 822

 

163 093

119 732

 

201 159

224 554

Mjölkkor

58 485

145 758

 

125 047

45 101

 

183 532

190 859

Köttdjur

15 928

60 924

 

177 657

153 586

 

193 585

214 510

Nötkreatur, blandat

45 863

141 452

 

143 556

46 388

 

189 419

187 840

Andra husdjur

15 241

44 408

 

189 016

196 084

 

204 257

240 492

Blandad husdjursskötsel

19 861

54 645

 

162 713

160 702

 

182 574

215 347

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

mest växtodling

20 240

70 619

 

179 801

141 227

 

200 041

211 846

mest husdjur

21 645

73 409

 

174 179

135 592

 

195 824

209 002

Småbruk

6 513

21 592

 

202 648

248 574

 

209 161

270 166

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

 

..

..

 

..

..

3039 år

14 751

64 511

 

179 270

198 607

 

194 021

263 119

4049 år

20 156

72 232

 

198 376

192 271

 

218 531

264 502

5064 år

19 825

65 259

 

201 355

175 443

 

221 180

240 702

65   år

9 742

25 582

 

151 606

179 650

 

161 347

205 232