Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2009

JO 42 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Justerad inkomst av näringsverksamhet samt inkomst av tjänst 2009 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

8a. Adjusted business income and income from employment 2009 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. Average SEK


Redovisningsgrupp

 

Justerad inkomst av näringsverksamhet

 

Inkomst av tjänst

Ensamstående

 

Samtaxerade

 

Ensamstående

 

Samtaxerade

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

13 568

45 813

 

11 703

58 975

 

197 523

163 776

 

184 027

181 687

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

19 433

54 262

 

16 016

69 989

 

198 377

152 456

 

181 105

165 226

RO 2

6 188

41 270

 

7 328

53 080

 

196 803

166 441

 

186 110

189 003

RO 3

17 108

35 450

 

13 859

43 060

 

197 291

185 863

 

184 311

209 624

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,01–5,0

4 606

14 614

 

-1 323

14 649

 

214 606

227 034

 

211 070

264 364

5,1–10,0

6 114

16 905

 

3 698

19 413

 

210 140

207 988

 

191 428

243 835

10,1–20,0

8 541

27 581

 

11 079

34 914

 

190 307

181 871

 

183 152

210 114

20,1–30,0

26 259

44 622

 

21 333

55 503

 

179 690

151 858

 

166 004

173 622

30,1–50,0

27 486

68 576

 

30 240

75 956

 

164 373

113 196

 

138 493

134 135

50,1–100,0

33 153

105 563

 

57 216

121 130

 

170 748

83 058

 

117 194

87 993

100,1–200,0

46 653

123 124

 

83 629

148 266

 

153 903

70 216

 

106 551

64 543

200,1–

159 694

116 207

 

49 808

163 504

 

203 243

47 774

 

92 832

53 863

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

20 863

51 551

 

16 086

66 144

 

197 400

164 300

 

182 433

177 078

Trädgårdsväxter

8 058

89 150

 

47 749

89 646

 

180 128

123 873

 

149 879

135 886

Jordbruks- och trädgårdsväxter

61 045

86 026

 

-21 527

133 574

 

168 252

126 513

 

143 895

111 067

Mjölkkor

47 714

107 383

 

84 476

142 690

 

114 598

37 162

 

82 382

42 570

Köttdjur

21 393

57 181

 

23 341

67 405

 

167 734

135 106

 

153 144

156 005

Nötkreatur, blandat

69 140

116 916

 

62 456

150 765

 

144 880

34 016

 

94 637

42 416

Andra husdjur

18 075

36 256

 

346

44 655

 

207 151

181 552

 

181 898

188 248

Blandad husdjursskötsel

13 260

20 165

 

16 194

62 318

 

162 530

134 429

 

146 313

155 446

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–mest växtodling

10 414

54 990

 

14 584

66 267

 

206 961

127 541

 

149 272

138 548

–mest husdjur

18 599

57 600

 

15 467

75 691

 

167 738

120 801

 

162 371

131 657

Småbruk

4 037

16 968

 

958

17 713

 

215 349

220 920

 

208 677

257 995

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–29 år

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

30­–39 år

4 908

55 503

 

9 185

64 177

 

200 118

170 437

 

183 351

196 211

40–49 år

13 299

63 683

 

19 383

77 258

 

219 401

169 881

 

197 924

190 036

50–64 år

16 767

50 619

 

9 179

70 626

 

220 593

158 132

 

197 533

172 612

65– år

14 016

21 239

 

9 125

23 424

 

158 717

165 516

 

144 624

184 952