Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2009

JO 42 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2009 för ensamstående och samtaxerade företagare med fördelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

8b. Adjusted income from capital and total income 2009 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. Average SEK


Redovisningsgrupp

 

Nettoinkomst av kapital exkl.räntefördelning

 

Totalt för samtliga inkomstslag

Ensamstående

 

Samtaxerade

 

Ensamstående

 

Samtaxerade

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Hela riket

3 319

9 252

 

-3

4 511

 

214 410

218 841

 

195 727

245 173

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

1 758

9 332

 

-1 558

4 945

 

219 567

216 051

 

195 563

240 160

RO 2

3 949

9 356

 

73

4 582

 

206 941

217 067

 

193 511

246 665

RO 3

5 189

8 801

 

2 191

3 039

 

219 588

230 115

 

200 362

255 724

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,01–5,0

4 959

8 375

 

-3 483

1 749

 

224 171

250 023

 

206 264

280 762

5,1–10,0

661

7 945

 

-208

1 842

 

216 915

232 838

 

194 919

265 091

10,1–20,0

5 200

10 147

 

937

4 980

 

204 048

219 599

 

195 169

250 008

20,1–30,0

-8 086

9 921

 

2 734

3 270

 

197 863

206 401

 

190 070

232 396

30,1–50,0

7 555

11 782

 

4 222

6 341

 

199 413

193 553

 

172 955

216 432

50,1–100,0

6 099

7 591

 

5 794

6 847

 

210 000

196 212

 

180 204

215 970

100,1–200,0

13 076

9 874

 

4 446

7 375

 

213 632

203 215

 

194 626

220 184

200,1–

475

11 320

 

12 501

16 237

 

363 412

175 301

 

155 142

233 604

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

1 592

10 503

 

2 230

7 103

 

219 855

226 355

 

200 749

250 324

Trädgårdsväxter

15 209

21 455

 

441

10 175

 

203 395

234 479

 

198 069

235 707

Jordbruks- och trädgårdsväxter

-1 184

13 756

 

6 136

4 677

 

228 113

226 295

 

128 504

249 318

Mjölkkor

7 409

5 647

 

2 705

5 700

 

169 721

150 192

 

169 563

190 961

Köttdjur

1 703

8 211

 

908

3 482

 

190 831

200 498

 

177 393

226 893

Nötkreatur, blandat

10 609

9 912

 

3 021

1 870

 

224 629

160 844

 

160 113

195 050

Andra husdjur

-273

12 391

 

55

2 202

 

224 953

230 199

 

182 299

235 105

Blandad husdjursskötsel

1 570

-1 996

 

528

2 692

 

177 361

152 598

 

163 035

220 455

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–mest växtodling

13 914

15 106

 

4 764

7 381

 

231 289

197 636

 

168 621

212 196

–mest husdjur

8 658

9 574

 

4 271

3 838

 

194 995

187 975

 

182 109

211 186

Småbruk

3 416

8 989

 

-1 888

2 649

 

222 803

246 877

 

207 747

278 357

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–29 år

..

..

 

..

..

 

..

..

 

..

..

30­–39 år

-9 929

-1 284

 

-12 121

-9 438

 

195 098

224 656

 

180 415

250 950

40–49 år

-2 407

744

 

-3 781

-1 564

 

230 292

234 308

 

213 525

265 730

50–64 år

4 724

10 636

 

500

5 972

 

242 084

219 387

 

207 213

249 209

65– år

10 291

19 171

 

11 671

12 147

 

183 024

205 926

 

165 420

220 523