Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 1201

Jordbrukarhushållens inkomster 2010

Incomes of agricultural households 2010
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2010

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2010 med 21 300 kr eller 7 % till 317 100 kr. Föregående år var ökningen 1 %. Ökningen under 2010 var störst vid företag med stora arealer åker samt vid företag med mjölkkor.

Vid heltidsjordbruk, jordbruksföretag som kräver en arbetsinsats av minst 1 600 standardtimmar per år, var den genomsnittliga hushållinkomsten 337 800 kr. Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos växtodlingsföretag.

Hushållsinkomster efter transfereringar

 

År 2010, Kronor

Förändring för samtliga jordbruk

Heltids-jordbruk1)

Samtliga jordbruk1)

2009–2010

Procent

 

Kronor

Procent

2008– 2009

2007- 2008

Hela riket

337 800

317 100

21 300

7

1

0

Åker, hektar

20,1–30,0

287 600

303 300

20 500

7

1

0

30,1–50,0

307 300

306 500

24 100

9

-3

1

50,1–100,0

340 900

336 100

35 300

12

-4

-1

100,1–200,1

365 000

362 400

46 300

15

-5

-5

200,1–

389 100

389 100

66 500

21

-7

-13

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

392 600

324 600

25 000

8

0

-2

Mjölkkor

329 600

327 800

49 600

18

-12

3

Köttdjur

325 500

311 400

22 200

8

0

0

Andra husdjur

292 900

313 100

 

9 200

3

 

6

0

1)       Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.

 

Skillnader i inkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var för såväl samtliga som heltidsjordbruk högst i Jönköpings län med 350 800 respektive 365 100 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar låg 11 % respektive 8 % över riksgenomsnittet. När det gäller heltidsjordbruket hade även Stockholms, Kronobergs, Skåne, Västmanlands samt Västerbottens län hushållsinkomster efter transfereringar över 350 000 kr.