Statens Jordbruksverk                                           30                                                     JO 42 SM 1201