Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2010

JO 42 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 2008–2010 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1. Specified household incomes after transfers 2008–2010. SEK per household

 

Rad

År

Förändring (%)

 

Heltids-jordbruk1) 2010

Samtliga 20101)

2009

2008

2009-2010

2008-2009

2007-2008

Inkomst av tjänst

1

221 300

326 400

324 100

313 800

1

3

4

Allmänna avdrag

2

3 600

3 900

4 000

4 000

-2

-1

-12

Näringsverksamhet

Överskott

3

187 100

83 900

72 700

76 900

15

-5

4

Underskott

4

14 300

18 700

21 800

17 700

-14

23

21

Nettoinkomst (3-4)

5

172 800

65 300

51 000

59 200

28

-14

0

Nettoförändring av expansionsmedel

6

400

400

-1 500

1 900

125

-176

-45

Kapitalinkomster

 Överskott

7

51 400

34 400

34 100

44 400

1

-23

-13

 Underskott

8

13 300

13 200

13 700

17 200

-4

21

24

Nettoinkomst  (7-8)

9

38 100

21 200

20 500

27 200

4

-25

-27

Därav räntefördelning

 Positiv

10

32 600

16 400

14 900

22 100

10

-32

-3

 Negativ

11

3 600

1 400

1 200

1 400

19

-15

20

 Netto (10-11)

12

28 900

15 000

13 800

20 700

9

-34

-5

Hushållsinkomst före transfereringar (1-2+5+6+9)

13

429 000

409 300

390 100

398 100

5

-2

0

Skattefria positiva transfereringar

14

13 300

10 500

11 000

10 800

-4

2

-11

Negativa transfereringar

15

104 500

102 700

105 300

114 600

-2

-8

-1

Därav

 allmän pensionsavgift

16

24 200

21 500

20 900

20 800

3

0

3

 skatt på förvärvsinkomster

17

113 600

116 800

113 900

112 800

3

1

5

 skatt på kapitalinkomster

18

15 400

10 300

10 200

13 300

1

-23

-13

 övriga skatter

19

7 800

6 300

5 900

6 300

8

-7

-10

 skattereduktioner

20

57 900

53 700

47 000

40 100

14

17

15

 övriga negativa transfereringar

21

1 500

1 600

1 500

1 400

9

6

-1

Hushållsinkomst efter transfereringar (13+14-15)

22

337 800

317 100

295 800

294 300

 

7

1

0


1)       Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.