Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2010

JO 42 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8c. Samlad inkomst av näringsverksamhet 2010, totalt per hushåll. Medeltal kronor

8c. Adjusted business income 2010. Average SEK per household.

Redovisningsgrupp

Heltidsjordbruk1) 2010

Samtliga1) 2010

Hela riket

202 165

80 625

Hela riket (enligt tidigare LBR-def.)2)

202 310

81 882

Riksområden

RO1

202 039

96 773

RO2

204 209

74 904

RO3

196 230

52 361

Åker, hektar

-2,0

161 763

57 969

2,1-5,0

112 763

21 948

5,1-10,0

53 593

28 666

10,1-20,0

113 357

46 036

20,1-30,0

143 939

74 544

30,1-50,0

157 629

112 035

50,1-100,0

204 012

183 006

100,1-200,0

242 587

236 244

200,1-

272 348

272 348

Driftsrinriktning

Jordbruksväxter

221 487

93 359

Trädgårdsväxter

148 926

107 221

Jordbruks- och trädgårdsväxter

201 203

137 983

Mjölkkor

245 976

244 027

Köttdjur

162 215

92 026

Nötkreatur, blandat

209 307

206 548

Andra husdjur

139 637

52 700

Blandad husdjursskötsel

122 135

58 878

Blandat jordbruk

- mest växtodling

164 836

94 601

- mest husdjur

178 089

102 437

Småbruk

-

28 034

Brukarens ålder

-29 år

..

..

30-39 år

190 302

79 616

40-49 år

221 196

96 992

50-64 år

226 990

99 541

65- år

118 454

41 771


1)       Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.

2)       Se Fakta om statistiken.