Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2010

JO 42 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Justerad inkomst av näringsverksamhet, inkomst av tjänst, nettoinkomst av kaptial exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2010 för samtaxerad maka/make med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

9. Adjusted business income and income from capital, income from employment and total income 2010 for jointly assessed spouses of the holders distributed by women and men.  Average SEK

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av tjänst

Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning

Totalt för samtliga inkomstslag

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

19 323

30 626

187 576

241 451

698

-576

207 597

271 501

Hela riket (enligt tidigare LBR-def.)1)

19 699

31 438

187 097

239 345

789

-457

207 585

270 325

Riksområden

RO1

22 831

38 142

184 960

247 185

1 270

-4 263

209 061

281 063

RO2

16 610

30 878

189 057

245 355

300

1 201

205 967

277 434

RO3

16 578

16 693

191 200

222 681

124

2 090

207 902

241 465

Åker, hektar

-2,0

13 656

18 200

196 185

267 329

-1 889

-1 221

207 951

284 308

2,1-5,0

4 900

12 527

202 188

277 514

-1 428

-1 737

205 660

288 303

5,1-10,0

5 994

16 738

199 191

260 352

-659

-910

204 526

276 180

10,1-20,0

8 351

22 852

192 906

238 650

1 057

-1 167

202 314

260 335

20,1-30,0

13 997

32 422

184 325

218 285

1 485

4 681

199 808

255 388

30,1-50,0

22 502

46 015

180 860

201 868

2 272

-807

205 633

247 076

50,1-100,0

41 042

90 418

170 996

152 197

1 941

77

213 978

242 692

100,1-200,0

56 961

147 663

162 860

125 506

1 656

2 456

221 477

275 624

200,1-

74 564

261 903

166 255

68 840

5 854

-228

246 672

330 515

Driftsrinriktning

Jordbruksväxter

17 289

36 820

192 714

237 046

2 394

-1 411

212 398

272 455

Trädgårdsväxter

35 226

38 346

174 272

230 825

2 868

6 356

212 366

275 527

Jordbruks- och trädgårdsväxter

40 209

53 025

166 858

180 461

3 118

2 917

210 185

236 403

Mjölkkor

72 874

134 715

132 542

103 853

1 662

-2 701

207 078

235 866

Köttdjur

18 162

44 736

186 010

198 704

343

4 287

204 515

247 726

Nötkreatur, blandat

51 389

74 926

141 370

129 510

3 490

-729

196 249

203 706

Andra husdjur

13 397

19 529

193 560

253 764

-983

-684

205 974

272 608

Blandad husdjursskötsel

15 013

29 760

171 100

237 320

-1 616

-1 627

184 497

265 453

Blandat jordbruk

- mest växtodling

20 444

31 793

181 244

228 538

900

-609

202 587

259 723

- mest husdjur

25 967

28 645

183 030

232 948

459

230

209 456

261 823

Småbruk

5 641

15 223

202 186

269 926

-541

-1 594

207 286

283 556

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

13 006

30 888

182 448

268 020

-7 536

-10 290

187 917

288 618

40-49 år

23 054

39 271

200 990

267 352

-4 534

-6 028

219 510

300 595

50-64 år

23 920

33 339

204 801

242 015

1 200

890

229 921

276 244

65- år

11 823

16 156

 

154 109

195 536

 

6 572

9 702

 

172 505

221 394


1)       Se Fakta om statistiken.