Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2010

JO 42 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2010. Kronor per hushåll

3. Household income before and after transfers in 2010. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushålls-inkomst före trans-fereringar

Transfereringar

Hushålls-inkomst efter transfe-reringar

Skattefria positiva transfere-ringar

Skatter och allmän

pensions-avgift

Övriga negativa transfe-reringar

Hela riket

409 309

10 525

101 139

1 608

317 087

Hela riket (enligt tidigare LBR-def.)1)

408 827

10 480

100 915

1 582

316 809

Riksområden

RO1

412 570

10 714

102 110

1 700

319 473

RO2

412 026

10 491

100 789

1 549

320 180

RO3

393 334

10 107

99 457

1 518

302 465

Åker, hektar

-2,0

418 528

11 507

105 928

2 264

321 844

2,1-5,0

415 625

10 082

105 687

1 920

318 101

5,1-10,0

404 504

9 740

101 637

1 752

310 855

10,1-20,0

389 899

9 161

96 149

1 432

301 480

20,1-30,0

388 474

9 822

93 720

1 273

303 303

30,1-50,0

390 946

10 328

93 474

1 292

306 508

50,1-100,0

427 425

12 199

102 210

1 349

336 066

100,1-200,0

462 433

14 676

112 930

1 759

362 420

200,1-

509 568

15 333

133 496

2 308

389 097

Driftsrinriktning

Jordbruksväxter

420 437

9 550

103 948

1 448

324 592

Trädgårdsväxter

421 770

10 354

105 869

1 906

324 349

Jordbruks- och trädgårdsväxter

404 467

12 369

101 387

1 708

313 741

Mjölkkor

413 056

12 920

96 998

1 133

327 845

Köttdjur

395 578

11 048

94 030

1 230

311 367

Nötkreatur, blandat

404 582

11 893

93 347

1 246

321 882

Andra husdjur

404 427

13 549

102 345

2 485

313 145

Blandad husdjursskötsel

360 911

12 989

90 607

1 645

281 647

Blandat jordbruk

- mest växtodling

383 413

12 328

93 841

1 544

300 356

- mest husdjur

398 345

12 434

96 494

1 821

312 464

Småbruk

413 182

9 466

104 670

1 838

316 140

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

382 827

21 934

95 546

4 494

304 721

40-49 år

442 982

22 382

112 807

3 002

349 555

50-64 år

452 073

7 895

115 874

1 228

342 865

65- år

335 679

1 447

74 200

87

262 839


1)       Se Fakta om statistiken.