Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2010

JO 42 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst före transfereringar 2010. Kronor per hushåll

4. Household income before transfers in 2010. SEK per household

Redovisningsgrupp

 

Inkomst av tjänst

Nettoföränd-ring av expan-sionsmedel

Nettoinkomst av närings-verksamhet

Allmänna avdrag

Nettoinkomst av kapital

Totalt

Hela riket

326 362

364

65 295

3 918

21 207

409 309

Hela riket (enligt tidigare LBR-def.)1)

324 389

257

66 542

3 914

21 554

408 827

Riksområden

RO1

313 223

181

81 145

4 096

22 117

412 570

RO2

334 883

1 322

58 213

3 812

21 422

412 026

RO3

339 108

-1 684

41 441

3 720

18 188

393 334

Åker, hektar

-2,0

363 715

1 346

45 171

4 096

12 393

418 528

2,1-5,0

395 372

5

15 421

4 496

9 322

415 625

5,1-10,0

376 043

260

19 689

4 203

12 715

404 504

10,1-20,0

340 910

479

34 430

3 859

17 939

389 899

20,1-30,0

309 455

283

59 448

3 337

22 625

388 474

30,1-50,0

273 920

147

91 054

3 380

29 205

390 946

50,1-100,0

238 331

119

155 998

3 504

36 481

427 425

100,1-200,0

221 083

1 573

201 632

4 035

42 181

462 433

200,1-

224 049

828

232 705

4 185

56 171

509 568

Driftsrinriktning

Jordbruksväxter

320 914

319

74 519

3 950

28 634

420 437

Trädgårdsväxter

301 140

-2 340

97 979

4 018

29 010

421 770

Jordbruks- och trädgårdsväxter

253 069

2 201

116 736

4 053

36 514

404 467

Mjölkkor

166 247

2 156

210 083

3 019

37 590

413 056

Köttdjur

300 810

910

72 391

3 449

24 916

395 578

Nötkreatur, blandat

189 773

-4 098

183 639

2 918

38 186

404 582

Andra husdjur

355 746

-903

45 339

5 214

9 459

404 427

Blandad husdjursskötsel

304 402

260

46 923

3 561

12 887

360 911

Blandat jordbruk

- mest växtodling

288 194

-1 658

81 464

3 827

19 240

383 413

- mest husdjur

295 318

-53

86 493

3 773

20 359

398 345

Småbruk

384 994

277

19 811

4 169

12 270

413 182

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

320 415

2 383

67 080

5 899

-1 153

382 827

40-49 år

355 056

1 629

79 697

5 120

11 721

442 982

50-64 år

349 299

288

80 956

4 797

26 327

452 073

65- år

276 395

-1 242

31 241

895

30 179

335 679


1)       Se Fakta om statistiken.