Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2010

JO 42 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2010

5. Number of farmers and spouses, household members and households 2010

Redovisningsgrupp

Totalt antal

Med-lemmar per hushåll

Brukare och maka/make

Hushålls-med-lemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

 

 

Hela riket

50 193

63 528

163 531

69 490

2,35

Hela riket (enligt tidigare LBR-def.)1)

48 286

61 398

157 626

66 996

2,35

Riksområden

RO1

21 259

27 027

69 743

29 474

2,37

RO2

21 143

26 604

68 614

29 059

2,36

RO3

7 791

9 897

25 174

10 957

2,30

Åker, hektar

-2,0

2 216

2 484

6 857

2 876

2,38

2,1-5,0

8 960

10 562

27 288

11 980

2,28

5,1-10,0

9 999

12 254

31 041

13 758

2,26

10,1-20,0

9 064

11 784

28 910

12 930

2,24

20,1-30,0

4 603

6 202

15 165

6 654

2,28

30,1-50,0

5 262

7 166

17 961

7 603

2,36

50,1-100,0

5 961

7 908

21 228

8 294

2,56

100,1-200,0

3 198

4 022

11 681

4 200

2,78

200,1-

930

1 146

3 400

1 195

2,85

Driftsrinriktning

Jordbruksväxter

12 366

16 366

40 247

17 613

2,29

Trädgårdsväxter

539

670

1 711

713

2,40

Jordbruks- och trädgårdsväxter

374

477

1 247

510

2,45

Mjölkkor

3 790

5 114

14 159

5 395

2,62

Köttdjur

7 357

9 845

25 377

10 440

2,43

Nötkreatur, blandat

292

389

1 076

407

2,64

Andra husdjur

2 747

3 082

8 910

3 431

2,60

Blandad husdjursskötsel

1 156

1 336

3 823

1 497

2,55

Blandat jordbruk

- mest växtodling

1 386

1 781

4 728

1 915

2,47

- mest husdjur

2 263

2 851

7 703

3 053

2,52

Småbruk

17 923

21 617

54 550

24 516

2,23

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

4 683

5 941

19 556

6 493

3,01

40-49 år

10 635

13 246

46 023

14 513

3,17

50-64 år

20 490

26 079

63 520

28 133

2,26

65- år

13 759

17 224

 

31 778

19 085

 

1,67


1)       Se Fakta om statistiken.

5. Forts

Redovisningsgrupp

Totalt antal

Medlemmar per hushåll

Brukare och maka/make

Hushålls-med-lemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

 

 

Län

Stockholms

1 211

1 470

3 733

1 674

2,23

Uppsala

2 115

2 672

6 960

2 933

2,37

Södermanlands

1 448

1 786

4 561

1 986

2,30

Östergötlands

2 484

3 139

8 203

3 411

2,40

Jönköpings

2 933

3 609

9 774

3 880

2,52

Kronobergs

1 895

2 402

6 195

2 580

2,40

Kalmar

2 460

3 136

8 099

3 419

2,37

Gotlands

1 069

1 374

3 742

1 500

2,49

Blekinge

1 042

1 369

3 458

1 481

2,33

Skåne

5 981

7 583

19 638

8 276

2,37

Hallands

2 444

3 053

7 944

3 308

2,40

Västra Götalands

10 091

12 889

32 928

14 045

2,34

Värmlands

2 753

3 500

8 833

3 871

2,28

Örebro

1 769

2 198

5 596

2 419

2,31

Västmanlands

1 192

1 524

3 853

1 648

2,34

Dalarnas

1 597

2 013

5 147

2 229

2,31

Gävleborgs

1 867

2 381

6 079

2 617

2,32

Västernorrlands

1 715

2 112

5 386

2 343

2,30

Jämtlands

1 243

1 605

4 097

1 804

2,27

Västerbottens

1 909

2 415

6 161

2 650

2,32

Norrbottens

975

1 298

 

3 144

1 416

 

2,22