Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2010

JO 42 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2010. Kronor per hushåll

6. Assessed incomes from business and employment etc. in 2010. SEK per household

Redovisningsgrupp

Närings-verksam-het

Tjänst

Därav pension m.m.

Samman-räknad förvärvs-inkomst

Taxerad förvärvs-inkomst

Beskatt-ningsbar förvärvs-inkomst

Hela riket

72 004

326 362

73 182

398 366

394 448

351 506

Hela riket (enligt tidigare LBR-def.)1)

73 230

324 389

72 875

397 619

393 705

350 672

Riksområden

RO1

86 761

313 223

70 163

399 984

395 888

353 221

RO2

64 556

334 883

72 911

399 439

395 627

352 297

RO3

52 059

339 108

82 025

391 167

387 447

344 792

Åker, hektar

-2,0

52 093

363 715

78 060

415 807

411 712

370 844

2,1-5,0

25 940

395 372

94 321

421 312

416 817

374 997

5,1-10,0

29 380

376 043

88 478

405 423

401 220

359 282

10,1-20,0

42 673

340 910

80 990

383 582

379 723

336 855

20,1-30,0

64 979

309 455

70 058

374 434

371 098

327 237

30,1-50,0

95 260

273 920

59 369

369 181

365 801

321 808

50,1-100,0

155 775

238 331

43 977

394 106

390 603

346 007

100,1-200,0

203 499

221 083

34 255

424 582

420 548

376 204

200,1-

237 372

224 049

33 762

461 421

457 236

413 899

Driftsrinriktning

Jordbruksväxter

78 729

320 914

74 640

399 643

395 694

352 989

Trädgårdsväxter

108 157

301 140

69 021

409 297

405 279

361 743

Jordbruks- och trädgårdsväxter

127 798

253 069

60 716

380 868

376 815

334 735

Mjölkkor

211 841

166 247

29 197

378 089

375 070

329 968

Köttdjur

77 744

300 810

58 669

378 554

375 105

330 654

Nötkreatur, blandat

187 466

189 773

33 087

377 239

374 321

326 454

Andra husdjur

58 758

355 746

66 508

414 504

409 290

365 943

Blandad husdjursskötsel

66 001

304 402

55 743

370 403

366 843

323 156

Blandat jordbruk

- mest växtodling

89 425

288 194

59 327

377 618

373 791

329 925

- mest husdjur

91 608

295 318

57 813

386 926

383 154

338 832

Småbruk

28 244

384 994

94 036

413 238

409 069

367 501

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

76 764

320 415

1 472

397 179

391 280

358 204

40-49 år

88 756

355 056

3 429

443 812

438 691

400 079

50-64 år

87 118

349 299

26 113

436 416

431 620

391 390

65- år

36 013

276 395

224 245

312 408

311 513

257 319


1)       Se Fakta om statistiken.