Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2010

JO 42 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2010 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

7. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2010 distributed on women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

Näringsverksamhet

Tjänst

Sammanräknad förvärsinkomst

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

18 745

62 753

188 640

183 674

207 386

246 427

Hela riket (enligt tidigare LBR-def.)1)

19 054

63 717

188 020

181 785

207 073

245 502

Riksområden

RO1

22 529

75 525

186 710

170 204

209 239

245 729

RO2

15 575

56 962

189 676

190 468

205 252

247 430

RO3

17 024

43 443

191 095

202 196

208 118

245 639

Åker, hektar

-2,0

16 731

43 837

197 625

221 545

214 356

265 383

2,1-5,0

7 502

22 619

205 578

255 438

213 080

278 057

5,1-10,0

8 226

25 808

201 575

237 851

209 802

263 659

10,1-20,0

10 403

37 906

190 925

206 157

201 328

244 063

20,1-30,0

15 111

57 268

181 699

171 922

196 810

229 190

30,1-50,0

23 290

82 480

177 289

133 730

200 579

216 210

50,1-100,0

38 828

132 159

168 509

90 248

207 337

222 407

100,1-200,0

54 824

165 380

160 902

67 840

215 726

233 219

200,1-

65 764

191 399

165 695

56 811

231 459

248 211

Driftsrinriktning

Jordbruksväxter

16 569

70 954

192 439

177 308

209 008

248 262

Trädgårdsväxter

37 776

83 225

167 859

160 923

205 635

244 148

Jordbruks- och trädgårdsväxter

34 666

108 762

170 250

116 836

204 916

225 599

Mjölkkor

68 774

169 111

128 648

42 981

197 421

212 092

Köttdjur

17 490

67 885

181 611

154 856

199 101

222 741

Nötkreatur, blandat

53 626

154 279

138 835

46 036

192 462

200 315

Andra husdjur

17 506

47 891

192 711

196 673

210 217

244 564

Blandad husdjursskötsel

20 850

55 460

170 034

164 110

190 884

219 570

Blandat jordbruk

- mest växtodling

21 928

77 941

180 905

139 562

202 833

217 503

- mest husdjur

23 934

77 940

181 100

143 694

205 033

221 635

Småbruk

7 864

25 064

205 537

247 822

213 401

272 886

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

16 507

70 854

185 396

202 517

201 903

273 371

40-49 år

23 249

77 738

203 938

198 781

227 187

276 519

50-64 år

22 155

74 588

206 083

175 024

228 239

249 612

65- år

11 339

30 506

 

153 524

179 172

 

164 863

209 678


1)       Se Fakta om statistiken.