Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2010

JO 42 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Justerad inkomst av näringsverksamhet samt inkomst av tjänst 2010 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

8a. Adjusted business income and income from employment 2010 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. Average SEK

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av tjänst

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

18 563

66 713

21 765

82 105

198 490

165 491

185 764

183 135

Hela riket (enligt tidigare LBR-def.)1)

18 535

67 337

21 603

83 106

197 734

164 143

184 617

181 292

Riksområden

RO1

23 364

77 659

25 857

98 273

201 065

155 136

184 000

166 978

RO2

13 858

66 854

19 862

76 488

195 729

168 834

187 899

191 457

RO3

18 378

37 969

18 657

49 390

198 941

183 993

184 225

207 930

Åker, hektar

-2,0

20 884

51 277

27 339

62 154

209 526

195 723

191 367

219 887

2,1-5,0

5 001

19 097

2 742

24 415

212 347

228 527

211 920

263 072

5,1-10,0

6 621

26 072

9 911

28 162

215 966

213 660

198 316

245 887

10,1-20,0

18 070

38 853

17 483

46 880

185 898

184 966

184 586

212 571

20,1-30,0

21 272

63 888

30 427

74 616

178 125

151 276

165 900

177 126

30,1-50,0

45 576

94 265

43 580

106 710

176 683

116 663

143 163

135 854

50,1-100,0

46 742

157 907

67 215

164 078

174 725

82 402

130 736

88 948

100,1-200,0

66 057

181 280

114 205

206 508

166 084

65 187

127 269

64 865

200,1-

109 860

173 225

67 391

229 928

155 143

56 428

166 720

56 210

Driftsrinriktning

Jordbruksväxter

25 920

75 151

23 940

96 598

195 564

165 427

186 592

176 756

Trädgårdsväxter

7 332

65 520

53 885

99 981

158 604

145 340

138 131

154 549

Jordbruks- och trädgårdsväxter

-7 535

88 747

21 655

142 743

213 778

119 732

159 294

107 797

Mjölkkor

78 824

189 061

99 289

217 586

127 586

34 068

87 230

41 845

Köttdjur

30 284

76 431

33 069

87 733

166 417

136 860

161 049

158 066

Nötkreatur, blandat

39 120

181 013

64 807

177 112

131 230

34 606

118 139

43 281

Andra husdjur

12 200

40 357

20 657

52 234

203 811

180 204

180 713

188 935

Blandad husdjursskötsel

18 542

38 820

29 283

60 688

184 444

141 132

151 890

157 945

Blandat jordbruk

- mest växtodling

9 045

75 933

58 495

87 619

191 345

128 617

168 753

133 052

- mest husdjur

24 915

80 707

24 591

98 720

190 594

119 372

157 723

142 829

Småbruk

8 236

25 029

6 823

30 130

215 092

222 874

209 707

255 978

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

14 562

90 008

17 985

88 945

200 070

173 275

187 266

201 604

40-49 år

18 528

86 859

28 273

99 034

223 463

173 678

202 714

196 784

50-64 år

20 147

75 514

24 779

100 235

224 842

160 546

198 544

171 972

65- år

19 314

30 500

 

12 254

39 743

 

155 539

164 452

 

146 728

184 404


1)       Se Fakta om statistiken.