Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2010

JO 42 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2010 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Medeltal kronor

8b. Adjusted income from capital and total income 2010 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. Average SEK

Redovisningsgrupp

Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning

Totalt för samtliga inkomstslag

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

4 481

8 898

278

4 392

221 534

241 102

207 807

269 632

Hela riket (enligt tidigare LBR-def.)1)

4 253

8 792

195

4 750

220 521

240 271

206 415

269 148

Riksområden

RO1

5 625

9 117

-2 083

4 823

230 055

241 913

207 774

270 073

RO2

3 803

8 554

1 548

4 273

213 390

244 242

209 308

272 218

RO3

3 412

9 188

1 694

3 433

220 731

231 150

204 576

260 754

Åker, hektar

-2,0

5 960

10 699

2 315

-4 233

236 370

257 699

221 021

277 808

2,1-5,0

3 096

8 519

-2 601

2 333

220 444

256 144

212 062

289 820

5,1-10,0

1 608

8 204

-1 417

3 241

224 195

247 936

206 811

277 291

10,1-20,0

5 790

8 425

2 060

5 056

209 758

232 243

204 130

264 508

20,1-30,0

4 163

9 848

615

4 873

203 560

225 012

196 943

256 614

30,1-50,0

7 259

9 071

2 371

5 316

229 518

219 998

189 114

247 879

50,1-100,0

8 990

8 599

5 060

6 878

230 457

248 908

203 011

259 903

100,1-200,0

10 752

9 349

5 024

5 838

242 893

255 816

246 497

277 210

200,1-

10 112

17 510

9 169

10 428

275 116

247 163

243 280

296 566

Driftsrinriktning

Jordbruksväxter

8 058

11 520

2 889

6 935

229 542

252 098

213 422

280 288

Trädgårdsväxter

4 549

16 803

7 198

14 810

170 485

227 663

199 214

269 340

Jordbruks- och trädgårdsväxter

2 684

20 614

19 741

11 933

208 928

229 093

200 690

262 473

Mjölkkor

2 997

6 241

3 280

2 981

209 406

229 371

189 799

262 412

Köttdjur

5 596

7 938

2 438

3 887

202 297

221 230

196 556

249 686

Nötkreatur, blandat

5 436

12 844

10 343

5 377

175 787

228 462

193 289

225 770

Andra husdjur

-2 939

-2 104

543

3 235

213 072

218 457

201 913

244 403

Blandad husdjursskötsel

-212

4 478

2 618

655

202 775

184 431

183 791

219 288

Blandat jordbruk

- mest växtodling

-318

5 676

1 545

2 945

200 073

210 226

228 792

223 616

- mest husdjur

3 635

4 376

-3 691

3 863

219 144

204 454

178 623

245 412

Småbruk

4 306

9 557

-2 021

2 987

227 634

257 460

214 509

289 096

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

-6 359

-3 946

-7 651

-7 601

208 273

259 337

197 600

282 948

40-49 år

-2 594

2 401

-5 782

-3 574

239 397

262 937

225 204

292 243

50-64 år

3 933

9 631

2 030

5 945

248 922

245 691

225 354

278 152

65- år

14 228

18 951

 

9 569

12 111

 

189 081

213 902

 

168 551

236 258


1)       Se Fakta om statistiken.