Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 1301

Jordbrukarhushållens inkomster 2011
Incomes of agricultural households 2011
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2011 med 11 000 kr eller 3 % till 328 100 kr. Föregående år var ökningen 7 %. Ökningen under 2011 var störst vid växtodlingsföretag.

Vid heltidsjordbruk, jordbruksföretag som kräver en arbetsinsats av minst 1 600 standardtimmar per år, var den genomsnittliga hushållinkomsten 335 000 kr. Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos växtodlings-företag.

Vid småbruk, jordbruksföretag som har ett arbetsbehov som är lägre än 400 standardtimmar per år, var den genomsnittliga hushållsinkomsten 331 500 kr.

Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2009–2011. Kronor per hushåll

 

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

2011

2011

2011

2010

2009

Hela riket

335 000

331 500

328 100

317 100

295 800

Åker, hektar

20,1-  30,0

291 500

312 100

314 000

303 300

282 800

30,1-  50,0

312 500

309 900

320 000

306 500

282 400

50,1-100,0

342 800

330 600

343 800

336 100

300 800

100,1-200,0

362 300

..

365 000

362 400

316 100

200,1-

321 500

..

321 000

389 100

322 600

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

387 100

.

338 300

324 600

299 600

Mjölkkor

321 400

.

320 400

327 800

278 300

Köttdjur

335 600

.

323 800

311 400

289 200

Andra husdjur

231 800

.

304 300

313 100

303 900

1) Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte.